Behandelen in coronatijd: update november 2020

Na een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd, is er nu gelukkig een daling zichtbaar. Om de daling te versnellen heeft het kabinet extra maatregelen getroffen. Onze gebruikelijke zorg met gesprekken op onze locaties of bij gezinnen thuis gaat zoveel mogelijk door.

Jongen ipad web

We bekijken met u wat voor u en uw kind de beste mix is van online en thuis- of poliklinisch behandelen. Elke Karakter locatie is ingericht op de anderhalve meter richtlijnen en afhankelijk van het gebouw wordt het aantal bezoekers bepaald. Het medisch secretariaat stemt daarom per afspraak met u af waar en op welke wijze afspraken vorm worden gegeven: bij u thuis, op locatie of online. Dit hangt onder andere af van de fase waarin de behandeling is. De communicatie met u gebeurt onder andere via (beveiligde) e-mail. Wij vragen u om uw mailbox (inclusief spambox) in de gaten te houden.

Regels

Bij behandeling op locatie of thuis vragen wij u rekening te houden met een aantal regels bovenop de basisregels. De basisregels zijn: anderhalve meter afstand houden, handen wassen/desinfecteren, hoesten en niezen in de elleboog.

> Afspraak op Karakter locatie

  • Wij vragen u een mondkapje mee te nemen en te dragen wanneer u een Karakter locatie bezoekt. Dit geldt bij binnenkomst, in de wachtruimte en in de gangen. In de behandelruimte of kantoor kunt u het mondkapje afzetten. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
  • Wilt u maximaal 5 minuten vóór de afspraak het gebouw binnengaan? Bent u vroeger, wacht dan even in de auto of buiten.
  • Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden, mag er maximaal één persoon mee met het kind, tenzij dit anders is aangegeven in de afspraak. Eventuele extra personen kunnen telefonisch of via beeldbellen deelnemen aan de afspraak.

> Afspraak bij u thuis
Als een medewerker van Karakter bij u thuis komt, dan kan het zijn dat hij of zij een mondkapje draagt. Is er bij u thuis sprake van een mogelijke coronabesmetting, dan zal de medewerker beschermende kleding dragen.

> Afspraak veranderen bij coronagerelateerde klachten

Karakter houdt zich aan de richtlijnen van de RIVM. Is uw kind 12 jaar of jonger en heeft het lichte verkoudheidsverschijnselen (zonder koorts of verhoging)? Dan mag uw zoon of dochter gewoon op de afspraak komen. Vanaf 13 jaar, of als een gezinslid vanaf 13 jaar coronagerelateerde klachten heeft, kan de afspraak niet op locatie plaatsvinden. Wilt u dit dan direct doorgeven aan het medisch secretariaat van uw locatie, dan zal de afspraak omgezet worden naar een beeldbelafspraak.

Heeft u vragen?

Bespreek ze met uw behandelaar of bel met het medisch secretariaat van uw locatie.

Meer informatie over corona en jeugd?

www.nji.nl/coronavirus