Bijzondere leerstoel Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen

Nanda Rommelse is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen. De leerstoel vormt een brugfunctie tussen de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

De leerstoel heeft als doel patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD, autisme en verstandelijke beperking) verder met elkaar te verbinden. Vroegdetectie, preventie en prognose staan centraal, alsook het ontwikkelen van innovatieve diagnostische en behandelmethodes. Rommelse zal hierbij de samenhang van biologische, psychologische en sociale mechanismen onderzoeken. De leerstoel is geheel in lijn met de visie van het Radboudumc om voorop te lopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst door persoonsgericht en innovatief te zijn, in nauwe samenwerking met het netwerk van ketenpartners.

Rommelse voelt zich enorm vereerd dat ze deze leerstoel mag bekleden: ‘De combinatie van wetenschap en patiëntenzorg vind ik heel stimulerend en belangrijk. Ik zie uit naar de komende jaren waarin ik samen met talentvolle onderzoekers en behandelaren van Karakter, afdeling Psychiatrie van het Radboudumc en het Donders Instituut vernieuwend én klinisch relevant onderzoek mag doen, zodat dit ten goede komt aan de zorg voor kinderen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en hun gezinnen.'

Prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse is GZ-psycholoog, EMDR practitioner en in opleiding tot klinisch neuropsycholoog bij Karakter en hoofdonderzoeker bij Radboudumc. In de patiëntenzorg is ze gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met complexe en/of zeldzame varianten van neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals: kinderen met zeldzame genetische syndromen, neurologische problematiek, of juist een zeer hoge intelligentie. Op wetenschappelijk vlak behoort ze tot de wereldwijde top 1% experts op het gebied van autisme en ADHD (expertscape.com).