FACT jeugdteam Zwolle ontvangt keurmerk Jeugd Flexible Act

Het FACT jeugdteam Zwolle e.o. heeft, met een uitstekende score, het keurmerk Jeugd Flexible ACT ontvangen van het CCAF.

Het FACT-team is multidisciplinair samengesteld met inbreng van zes verschillende jeugdorganisaties vanuit de regio IJsselland: Accare, Ambiq, JeugdGGZ Dimence groep, Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie, Tactus verslavingszorg en Trias Jeugdhulp. Het werkgebied van het team betreft de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, Steenwijkerland en Staphorst.

Met ondersteuning vanuit de RSJ (Regionaal Serviceteam Jeugd) IJsselland, binnen de opdracht die zij hebben in de uitvoering van de jeugdwet en bijhorende transformatie, is deze bijzondere netwerksamenwerking mogelijk geworden.

Het behandelmodel Jeugd Flexible ACT

De cliënten die door het Jeugd Flexible ACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de patiënt toe, bij hem thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg.

Meer informatie

Het FACT jeugd team Zwolle is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF.
Het CCAF voert jaarlijks ruim 100 audits uit bij ACT- en Flexible ACT-teams. Meer informatie over de werkwijze, de instrumenten van toetsing en het CCAF zelf is te vinden op www.ccaf.nl. Het CCAF is bereikbaar via info@ccaf.nl.