Ieder kind gewoon kind laten zijn

Het realiseren van een natuurspeelplaats, het organiseren van een bijzondere bioscoopavond of het op touw zetten van een dreamnight, waar kinderen zich kunnen uitleven. Stichting Vrienden van Karakter voert deze projecten uit, zodat kinderen en jongeren met complexe, psychische problemen ook gewoon kind kunnen zijn.

Laat Karakter zien!

Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel, waar kinderen uit heel Nederland terecht kunnen. De meeste behandeling van de jaarlijks 8.000 kinderen vindt plaats in de gezinnen thuis. Bij Karakter zetten zo’n 950 professionals zich met hart en ziel in voor kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) met complexe psychische problemen en hun gezinnen. Stichting Vrienden van Karakter is sinds een aantal jaren verbonden aan Karakter door projecten, om zo de tijd bij Karakter voor kinderen en hun gezinnen zo prettig mogelijk te maken.

Wegens uitbreiding van het aantal bestuursleden zoekt de Stichting de Vrienden van Karakter een algemeen bestuurslid, die een actieve, initiërende en stimulerende rol wil spelen bij het uitvoeren van de projecten.

Concreet betekent dit dat een algemeen bestuurslid:

  • met creativiteit initiatieven ontplooit, oppakt en omzet in succesvolle projecten en deze ook uitvoert;
  • als Ambassadeur van de stichting Vrienden van Karakter optreedt en zich inzet voor profilering en het verder uitbouwen van de bekendheid van de Stichting Vrienden van Karakter;
  • zijn/haar netwerk waar mogelijk zal betrekken bij initiatieven van de stichting.

Het bestuur komt zes keer per jaar samen; meestal is dat twee keer fysiek op een locatie van Karakter en 4 keer online.
Gemiddeld vragen de werkzaamheden als algemeen bestuurslid zo’n 4 uur per maand.

Open je hart voor kinderen en jongeren met psychische problemen


Over het bestuur
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Karakter bestaat naast de voorzitter uit maximaal zes bestuursleden. Voorzitter en bestuursleden worden voor een periode van 4 jaar benoemd door de raad van bestuur van Karakter. De voorzitter van de stichting rapporteert voortgang (van projecten) aan de voorzitter raad van bestuur van Karakter. Medewerkers van Karakter ondersteunen de stichting beleidsmatig en secretarieel. Het lidmaatschap van het bestuur is onbezoldigd. Wel kan er aanspraak worden gemaakt op een reiskostenvergoeding.

Medewerkers van Karakter dienen projectvoorstellen in, die een beroep doen op de middelen van de stichting. Het bestuur van de stichting beoordeelt deze projectvoorstellen, die gericht zijn op sport en spel, onderzoek naar verbetering van zorg of voorlichting over psychiatrie. Naast werving via reguliere kanalen zet het bestuur actief haar eigen netwerk in om deze projecten te kunnen uitvoeren.

Jouw signatuur

Je vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de maatschappij door kinderen en jongeren die problemen hebben in de manier waarop ze denken, doen of voelen een onbezonnen en fijne tijd te bezorgen. Dat je daarvoor je eigen netwerk of een nieuw netwerk op het gebied van commercie en zorg actief kunt inzetten, geeft je voldoening. Dat blijkt ook uit je:

  • creativiteit om actuele maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar kansen voor de Stichting Vrienden van Karakter
  • ervaring op bestuurlijk niveau. Het liefst in bedrijfsleven of een publieke omgeving
  • enthousiasme waarmee je collega-bestuursleden, medewerkers van Karakter en potentiële sponsoren inspireert.


Een bijdrage leveren?

Wil je meer weten over de functie algemeen bestuurslid bij de Stichting Vrienden van Karakter? Neem dan contact op met Gerard Niels, voorzitter Stichting Vrienden van Karakter. Je kunt hem bereiken via 0481-424821.
Wil je als algemeen bestuurslid een belangrijke rol spelen bij het realiseren van mooie en leuke projecten voor kinderen? Dan zien wij je kandidaatstelling graag tegemoet. Je kunt je reactie voor 18 oktober 2020 sturen naar vrienden.van@karakter.com.