Nieuws

16 december 2020

Eerder signaleren betekent winst in kwadraat

“Met het eerder signaleren en voorkomen van daadwerkelijke ontwikkelingsstagnatie is een wereld te winnen.” Vanuit haar nieuwe rol als bijzonder hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen gaat prof. dr. Nanda Rommelse met name aandacht schenken aan het in de kiem smoren van mogelijke ontwikkelingsproblemen.

Lees meer
16 december 2020

Behandelen in coronatijd: update december 2020

De afgelopen weken is het aantal besmettingen zo snel toegenomen, dat het kabinet heeft besloten tot een harde lockdown. We moeten met zijn allen terug naar de maatregelen zoals in het voorjaar.
Voor de zorg bij Karakter verandert er niets ten opzichte van de afgelopen maanden. Onze gebruikelijke zorg met gesprekken op onze locaties of bij gezinnen thuis gaat zoveel mogelijk door.

Lees meer
09 december 2020

Reportage: een dag meelopen in de jeugdpsychiatrie in coronatijd

Het ingewikkelde leven van kwetsbare kinderen is door de pandemie nog wat ingewikkelder geworden. Een journalist van NRC liep een dag mee met onze kinder- en jeugdpsychiater Heddeke Snoek.

Lees meer
08 december 2020

Ontwikkeling nieuwe behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen jeugd

Hoe kunnen we jongeren met persoonlijkheidsstoornissen (in ontwikkeling) nog beter helpen? Het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen ontwikkelt een nieuw behandelkader: GIT-PD Jeugd. Karakter is hierbij betrokken en gaat van start met een behandelpilot.

Lees meer
07 december 2020

Trage verwerkingssnelheid is belangrijke kwetsbaarheidsfactor

Kinderen met ontwikkelingsstoornissen hebben vaker dan gemiddeld een tragere verwerkingssnelheid, met vaak als gevolg verminderde schoolprestaties en zelfstandigheidsontwikkeling. Ook blijken kinderen met een tragere verwerkingssnelheid vaak minder goed van behandeling te profiteren en een minder goede prognose te hebben.

Lees meer
07 december 2020

Opvang in pleeggezin voor kinderen met complexe problematiek

Voor patiënten (tot 17 jaar) met complexe problematiek waarvoor een plek in een 24-uurs setting gezocht wordt, is pleegzorg+ een mogelijkheid. Timon en Karakter zijn eerder dit jaar een samenwerking van Integrale Pleegzorg+ in Midden-IJssel/Oost-Veluwe gestart.

Lees meer
27 november 2020

Vijf grote Twentse zorginstellingen starten regionale aanpak rondom eetstoornissen

In Twente kampen naar schatting zo’n 7.000 jongeren met eetstoornissen. Vaak is er een verband met (onderliggende) psychiatrische problematiek. Bij de behandeling van eetstoornissen werken daarom ziekenhuizen en psychiatrische centra nauw samen.

Lees meer
25 november 2020

Een vernieuwende kijk op autisme: uitgaan van betekenisvol leven

Het lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme (LbA) heeft een nieuwe naam: Volwaardig Leven met Autisme (VLmA). Achter deze naam ook een nieuwe visie. Lector Jan-Pieter Teunisse licht toe: “We gaan van een visie op begeleiding, naar een netwerkvisie, waarin het betekenisvolle leven van de persoon met autisme met zijn netwerk centraal staat.” Deze visie wordt ondersteund door drie TOPGGz-organisaties: Karakter, Dimence en het Dr. Leo Kannerhuis.

Lees meer
05 november 2020

Doe mee aan onderzoek en help de zorg verbeteren

Karakter vindt het belangrijk om uw kind de best mogelijke behandeling te geven. Door wetenschappelijk onderzoek te doen, krijgen we nieuwe kennis. Die kunnen we gebruiken voor nieuwe of aangepaste therapieën. Voor een aantal onderzoeken zoeken we deelnemers.

Lees meer
04 november 2020

Hoe ervaren jongeren de zorg bij Karakter in coronatijd?

De zorg aan onze patiënten is nogal veranderd met de komst van corona. Karakter wil graag weten hoe jongeren dit ervaren. Daarom hebben we in de zomer via een enquête een aantal vragen gesteld aan jongeren vanaf 12 jaar.

Lees meer
20 oktober 2020

Jerusalema Challenges bij Karakter

De Jerusalema Challenge symboliseert hoop in deze moeilijke coronatijden. Vanuit Karakter Enschede veel steun, liefde en aandacht voor elkaar in deze periode. Samen staan we sterk en zijn we er ook nu voor onze kinderen/jongeren en hun ouders.

Lees meer
09 oktober 2020

Stichting Vrienden van Karakter zoekt een bestuurslid

Het realiseren van een natuurspeelplaats, het organiseren van een bijzondere bioscoopavond of het op touw zetten van een dreamnight, waar kinderen zich kunnen uitleven. Stichting Vrienden van Karakter voert deze projecten uit, zodat kinderen en jongeren met complexe, psychische problemen ook gewoon kind kunnen zijn.

Lees meer