Nieuws

01 oktober 2020

DREAMS: meer inzicht in kinder- en jeugdpsychiatrische zorg

Wist u dat de vier academische kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen jaarlijks meer dan tienduizend kinderen en jongeren behandelen? Vanwege deze aantallen ontstaan grote kansen voor klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek en meer fundamenteel onderzoek.

Lees meer
01 oktober 2020

Bijdragen aan preventie om groeiende vraag naar jeugdhulp te verminderen

Zorgorganisaties en gemeenten zijn het met elkaar eens: graag zouden ze zien dat de vraag naar jeugdhulp in de volle breedte afneemt. Ook als Karakter willen wij bijdragen aan een maatschappij waarin meer kinderen onder de noemer ‘normaal’ vallen en er minder verbijzonderd wordt.

Lees meer
30 september 2020

Karakter opnieuw erkend als opleider van kinder- en jeugdpsychiaters

De opleiding voor kinder- en jeugdpsychiaters bij Karakter is dit jaar opnieuw gevisiteerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. We blijven voor de komende vijf jaar weer erkend als opleider van kinder- en jeugdpsychiaters.

Lees meer
30 september 2020

Leefstijlinterventieprogramma voor kinderen met psychische aandoeningen

Vanwege de complexiteit van de zorg die kinderen met psychische aandoeningen nodig hebben, worden ze helaas vaak uitgesloten van leefstijlprogramma's. Karakter gaat voor hen een leefstijlinterventieprogramma ontwikkelen.

Lees meer
30 september 2020

Innovatieve intensieve traumabehandeling voor gezinnen

Als meerdere gezinsleden traumagerelateerde klachten hebben en/of er is een gedeeld trauma binnen een gezin, voldoet vaak het reguliere aanbod voor traumabehandeling niet. Daarom zijn we samen met onder andere de gemeente Nijmegen, Veilig Thuis, Sterker, Pluryn en Onder de Bomen een pilot gestart met een intensief behandel- en begeleidingstraject.

Lees meer
29 september 2020

Behandelen in coronatijd: update september 2020

Vanwege de Coronamaatregelen zullen u en uw kind gedurende de afgelopen maanden vooral online contact met de behandelaren van Karakter hebben gehad. Dat betekende veel communicatie via het beeldscherm.

Lees meer
21 september 2020

Refereeravond 6 oktober: Ernstige psychiatrische aandoeningen bij adolescenten

Wanneer ben je Manisch Depressief? Wat is het verschil tussen Psychose en Schizofrenie? Wat is de rol van medicatie? Op welke leeftijd kun je zo’n ernstige diagnose stellen? Spreker dr. Jeroen Terpstra geeft antwoord op deze vragen tijdens een gratis refereeravond voor medewerkers in de hulp aan jeugd en in het onderwijs.

Lees meer
07 september 2020

Bijzondere leerstoel Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen

Nanda Rommelse is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen. De leerstoel vormt een brugfunctie tussen de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees meer
09 juli 2020

Karakter ondertekent Preventie Akkoord Achterhoek

Op 9 juli 2020 heeft Karakter, samen met zo'n vijftig andere Achterhoekse partners, het Preventie Akkoord ‘Gezondheid en Geluk voorop in de Achterhoek 2020-2030' getekend.

Lees meer
09 juli 2020

Opbrengst coronatijd: blijvende vernieuwing

Nu we in Nederland in wat rustiger vaarwater zijn gekomen, kijken we bij Karakter terug op de afgelopen maanden. Maar vooral ook: wat heeft de coronatijd ons gebracht en wat betekent dit voor de toekomst? Bekijk de factsheet en de video.

Lees meer
29 juni 2020

Overijssel: extra stimulans intensieve thuisbehandeling

Beter worden doe je thuis, waar je ook verblijft! Dit jaar krijgt dit motto een extra stimulans in de regio Overijssel: intensieve thuisbehandeling (IHT) is het uitgangspunt en daarbij zijn klinische voorzieningen in Almelo en Zwolle (deels) omgebouwd naar een grotendeels opnamevervangend behandelaanbod.

Lees meer