Nieuws

25 november 2020

Een vernieuwende kijk op autisme: uitgaan van betekenisvol leven

Het lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme (LbA) heeft een nieuwe naam: Volwaardig Leven met Autisme (VLmA). Achter deze naam ook een nieuwe visie. Lector Jan-Pieter Teunisse licht toe: “We gaan van een visie op begeleiding, naar een netwerkvisie, waarin het betekenisvolle leven van de persoon met autisme met zijn netwerk centraal staat.” Deze visie wordt ondersteund door drie TOPGGz-organisaties: Karakter, Dimence en het Dr. Leo Kannerhuis.

Lees meer
05 november 2020

Doe mee aan onderzoek en help de zorg verbeteren

Karakter vindt het belangrijk om uw kind de best mogelijke behandeling te geven. Door wetenschappelijk onderzoek te doen, krijgen we nieuwe kennis. Die kunnen we gebruiken voor nieuwe of aangepaste therapieën. Voor een aantal onderzoeken zoeken we deelnemers.

Lees meer
05 november 2020

Behandelen in coronatijd: update november 2020

Na een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen de afgelopen tijd, is er nu gelukkig een daling zichtbaar. Om de daling te versnellen heeft het kabinet extra maatregelen getroffen. Onze gebruikelijke zorg met gesprekken op onze locaties of bij gezinnen thuis gaat zoveel mogelijk door. Wel vragen wij u rekening te houden met een aantal regels.

Lees meer
04 november 2020

Hoe ervaren jongeren de zorg bij Karakter in coronatijd?

De zorg aan onze patiënten is nogal veranderd met de komst van corona. Karakter wil graag weten hoe jongeren dit ervaren. Daarom hebben we in de zomer via een enquête een aantal vragen gesteld aan jongeren vanaf 12 jaar.

Lees meer
20 oktober 2020

Jerusalema Challenges bij Karakter

De Jerusalema Challenge symboliseert hoop in deze moeilijke coronatijden. Vanuit Karakter Enschede veel steun, liefde en aandacht voor elkaar in deze periode. Samen staan we sterk en zijn we er ook nu voor onze kinderen/jongeren en hun ouders.

Lees meer
09 oktober 2020

Stichting Vrienden van Karakter zoekt een bestuurslid

Het realiseren van een natuurspeelplaats, het organiseren van een bijzondere bioscoopavond of het op touw zetten van een dreamnight, waar kinderen zich kunnen uitleven. Stichting Vrienden van Karakter voert deze projecten uit, zodat kinderen en jongeren met complexe, psychische problemen ook gewoon kind kunnen zijn.

Lees meer
05 oktober 2020

Online bijeenkomst: samen werken aan best passende zorg in Overijssel

Op 12 november gaan wij met de regionale partners vanuit Overijssel in gesprek over ons aanbod van het Intensief BehandelCentrum: een intensieve systemische behandelmethodiek met als uitgangspunt behandeling thuis met de mogelijkheid voor kortdurende opname.

Lees meer
01 oktober 2020

DREAMS: meer inzicht in kinder- en jeugdpsychiatrische zorg

Wist u dat de vier academische kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen jaarlijks meer dan tienduizend kinderen en jongeren behandelen? Vanwege deze aantallen ontstaan grote kansen voor klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek en meer fundamenteel onderzoek.

Lees meer
30 september 2020

Karakter opnieuw erkend als opleider van kinder- en jeugdpsychiaters

De opleiding voor kinder- en jeugdpsychiaters bij Karakter is dit jaar opnieuw gevisiteerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. We blijven voor de komende vijf jaar weer erkend als opleider van kinder- en jeugdpsychiaters.

Lees meer
30 september 2020

Leefstijlinterventieprogramma voor kinderen met psychische aandoeningen

Vanwege de complexiteit van de zorg die kinderen met psychische aandoeningen nodig hebben, worden ze helaas vaak uitgesloten van leefstijlprogramma's. Karakter gaat voor hen een leefstijlinterventieprogramma ontwikkelen.

Lees meer
30 september 2020

Innovatieve intensieve traumabehandeling voor gezinnen

Als meerdere gezinsleden traumagerelateerde klachten hebben en/of er is een gedeeld trauma binnen een gezin, voldoet vaak het reguliere aanbod voor traumabehandeling niet. Daarom zijn we samen met onder andere de gemeente Nijmegen, Veilig Thuis, Sterker, Pluryn en Onder de Bomen een pilot gestart met een intensief behandel- en begeleidingstraject.

Lees meer
29 september 2020

Bijdragen aan preventie om groeiende vraag naar jeugdhulp te verminderen

Zorgorganisaties en gemeenten zijn het met elkaar eens: graag zouden ze zien dat de vraag naar jeugdhulp in de volle breedte afneemt. Ook als Karakter willen wij bijdragen aan een maatschappij waarin meer kinderen onder de noemer ‘normaal’ vallen en er minder verbijzonderd wordt.

Lees meer