Nieuws

20 oktober 2020

Jerusalema Challenge Karakter Enschede

De Jerusalema Challenge symboliseert hoop in deze moeilijke coronatijden. Vanuit Karakter Enschede veel steun, liefde en aandacht voor elkaar in deze periode. Samen staan we sterk en zijn we er ook nu voor onze kinderen/jongeren en hun ouders.

Lees meer
09 oktober 2020

Stichting Vrienden van Karakter zoekt een bestuurslid

Het realiseren van een natuurspeelplaats, het organiseren van een bijzondere bioscoopavond of het op touw zetten van een dreamnight, waar kinderen zich kunnen uitleven. Stichting Vrienden van Karakter voert deze projecten uit, zodat kinderen en jongeren met complexe, psychische problemen ook gewoon kind kunnen zijn.

Lees meer
08 oktober 2020

Behandelen in coronatijd: update oktober 2020

Vanwege de Coronamaatregelen zullen u en uw kind gedurende de afgelopen maanden vooral online contact met de behandelaren van Karakter hebben gehad. Dat betekende veel communicatie via het beeldscherm.

Lees meer
05 oktober 2020

Online bijeenkomst: samen werken aan best passende zorg in Overijssel

Op 12 november gaan wij met de regionale partners vanuit Overijssel in gesprek over ons aanbod van het Intensief BehandelCentrum: een intensieve systemische behandelmethodiek met als uitgangspunt behandeling thuis met de mogelijkheid voor kortdurende opname.

Lees meer
01 oktober 2020

DREAMS: meer inzicht in kinder- en jeugdpsychiatrische zorg

Wist u dat de vier academische kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen jaarlijks meer dan tienduizend kinderen en jongeren behandelen? Vanwege deze aantallen ontstaan grote kansen voor klinisch relevant wetenschappelijk onderzoek en meer fundamenteel onderzoek.

Lees meer
30 september 2020

Karakter opnieuw erkend als opleider van kinder- en jeugdpsychiaters

De opleiding voor kinder- en jeugdpsychiaters bij Karakter is dit jaar opnieuw gevisiteerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten. We blijven voor de komende vijf jaar weer erkend als opleider van kinder- en jeugdpsychiaters.

Lees meer
30 september 2020

Leefstijlinterventieprogramma voor kinderen met psychische aandoeningen

Vanwege de complexiteit van de zorg die kinderen met psychische aandoeningen nodig hebben, worden ze helaas vaak uitgesloten van leefstijlprogramma's. Karakter gaat voor hen een leefstijlinterventieprogramma ontwikkelen.

Lees meer
30 september 2020

Innovatieve intensieve traumabehandeling voor gezinnen

Als meerdere gezinsleden traumagerelateerde klachten hebben en/of er is een gedeeld trauma binnen een gezin, voldoet vaak het reguliere aanbod voor traumabehandeling niet. Daarom zijn we samen met onder andere de gemeente Nijmegen, Veilig Thuis, Sterker, Pluryn en Onder de Bomen een pilot gestart met een intensief behandel- en begeleidingstraject.

Lees meer
29 september 2020

Bijdragen aan preventie om groeiende vraag naar jeugdhulp te verminderen

Zorgorganisaties en gemeenten zijn het met elkaar eens: graag zouden ze zien dat de vraag naar jeugdhulp in de volle breedte afneemt. Ook als Karakter willen wij bijdragen aan een maatschappij waarin meer kinderen onder de noemer ‘normaal’ vallen en er minder verbijzonderd wordt.

Lees meer
21 september 2020

Refereeravond 6 oktober: Ernstige psychiatrische aandoeningen bij adolescenten

Wanneer ben je Manisch Depressief? Wat is het verschil tussen Psychose en Schizofrenie? Wat is de rol van medicatie? Op welke leeftijd kun je zo’n ernstige diagnose stellen? Spreker dr. Jeroen Terpstra geeft antwoord op deze vragen tijdens een gratis refereeravond voor medewerkers in de hulp aan jeugd en in het onderwijs.

Lees meer
07 september 2020

Bijzondere leerstoel Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen

Nanda Rommelse is per 1 september benoemd tot bijzonder hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen. De leerstoel vormt een brugfunctie tussen de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees meer