PIP: Preschool Brain Imaging and Behavior Project

Het doel van dit onderzoek is om de hersenontwikkeling en het gedrag bij jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) in kaart te brengen.

Wie kunnen er deelnemen en wat houdt het in?

We zijn op zoek naar kinderen tussen de 3 en 4 jaar met de diagnose autisme. Deelname bestaat uit het invullen van online vragenlijsten en twee tot drie bezoeken aan het onderzoekscentrum (Donders Instituut/Baby & Child Research Center), waarbij we ontwikkelingstesten en tablettaken afnemen, oogbewegingen volgen (eye-tracking), speeksel afnemen, de hersenactiviteit meten (EEG) en een hersenscan (MRI) tijdens natuurlijke slaap maken.
In totaal zijn wij op zoek naar 40 kinderen met een ASS-diagnose en 40 kinderen zonder deze diagnose. Omdat dit onderzoek in vijf onderzoekscentra binnen Europa wordt uitgevoerd, zullen er in totaal 400 kinderen meedoen.

Meer informatie en aanmelden

pip@donders.ru.nl