Positieve geestelijke gezondheid en ADHD

Psychische aandoeningen zijn vaak chronisch. Mede daarom zijn behandelingen nodig die zich vooral richten op ‘care’ in plaats van ‘cure’. Immers, ‘care’ richt zich op een zo goed mogelijk functioneren en welbevinden, ondanks blijvende geestelijke gezondheidsproblemen en/of kwetsbaarheden.

Zo’n benadering van positieve gezondheid gaat verder dan louter de vermindering van de symptomen van de aandoening, maar richt zich ook op verbetering van sociale contacten en deelname aan de samenleving en kwaliteit van leven (Huber et al., 2011; Huber et al., 2016).

De 'andere kant' van ADHD

Onderzoeker Corina Greven bestudeert, samen met collega’s van Karakter, positieve geestelijke gezondheid in de context van ADHD. In recent prijswinnend onderzoek, bestudeerde ze het ‘tegenovergestelde’ van ADHD (Greven et al., 2016). Daarmee doelt ze op heel weinig ADHD kenmerken zoals het hebben van een zeer goede aandachtsspanne en impulscontrole. Deze studie voerde Greven uit bij een representatieve onderzoeksgroep van meer dan 2.000 16-jaar oude eeneiige en twee-eiige tweelingen uit het Verenigd Koninkrijk (www.teds.ac.uk). Ze maakte gebruik van de SWAN (Strengths and Weaknesses of ADHD symptoms and Normal Behaviour) zelfrapportage vragenlijst.

Publicatie TEDS ADHD MAAS