PRT met oudergroep

Pivotal Response Treatment (PRT) is een behandeling gericht op het verbeteren sociaal contact en communicatie. Binnen het Centrum Jonge Kind is de nieuwe module PRT met oudergroep ontwikkeld, waarbij ouders ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Deze module wordt met wetenschappelijk onderzoek getoetst op effectiviteit.

Wie kunnen er deelnemen en wat houdt het in?

Uit eerder onderzoek is gebleken dat Pivotal Response Treatment (PRT) een effectieve behandeling is voor het stimuleren van sociale communicatie en interactie bij jonge kinderen. Ouders leren vaardigheden die ze in de dagelijkse situaties kunnen toepassen.

Binnen het Centrum Jonge Kind is de nieuwe module Pivotal Response Treatment (PRT) met oudergroep ontwikkeld, waarbij individuele ouder-kind sessies worden afgewisseld met oudergroepsessies. Met wetenschappelijk onderzoek proberen we inzicht te krijgen in de effectiviteit van deze behandelmodule en factoren die hier aan bijdragen. Daarnaast monitoren we ervaringen van ouders.

Meer informatie
PRT Centrum Jonge Kind

Aanmelden
m.dekorte@karakter.com