Social Communication Program supported by E-health

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een jong kind is meestal niet meteen duidelijk wat er aan de hand is. Vaak wordt de ontwikkeling van een kind afgewacht, terwijl zo vroeg mogelijk de juiste hulp veel problemen kan voorkomen. Om deze reden is er een nieuwe interventie ontwikkeld: de BEER oudertraining.

Het onderzoek
Het SCOPE onderzoek brengt de effectiviteit van de nieuwe BEER oudertraining in kaart ten opzichte van gebruikelijke zorg. Er worden twee groepen met elkaar vergeleken: 44 gezinnen ontvangen de BEER oudertraining en 44 gezinnen ontvangen de gebruikelijke zorg. Effectiviteit wordt gemeten in termen van:
1) ontwikkeling van het kind op het gebied van sociale interactie / communicatie
2) dagelijkse omgang tussen ouders en kind
3) tevredenheid met de zorg

Wie kunnen er deelnemen?

Het onderzoek loopt momenteel in de regio Nijmegen en omstreken. Kinderen die voldoen aan de volgende criteria kunnen deelnemen aan het onderzoek:

  • Ouders of zorgprofessionals bij het consultatiebureau hebben zorgen over de sociaal-communicatieve ontwikkeling van het kind;
  • Het kind is tussen de 12-30 maanden oud;
  • Tenminste een van de ouders spreekt en begrijpt voldoende Nederlands.

Consultatiebureaus verwijzen kinderen door voor deelname aan dit onderzoek. Ouders bepalen uiteindelijk of zij wel of niet willen deelnemen met hun kind. Op basis van de locatie van het consultatiebureau worden de gezinnen ingedeeld in een van de twee groepen: de BEER groep of de gebruikelijke zorggroep.

Samenwerking
Het SCOPE onderzoek wordt uitgevoerd door Karakter kinder-en jeugdpsychiatrie in samenwerking met de GGD Gelderland-Zuid.

Aanmelden

Aanmelding voor het onderzoek verloopt via de eerstelijnszorg, zoals consultatiebureaus vanuit de GGD Gelderland-Zuid, de huisarts of het sociale wijkteam.

Meer informatie?

Voor vragen en/of meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met scope@karakter.com