STRAATWIJZER

Onderzoek naar de effectiviteit van digitale psycho-educatie over LVB en psychiatrische stoornis(sen) middels het Straatwijzer-programma aan jongeren met LVB en psychiatrie.

Wie kunnen er deelnemen en wat houdt het in?

Jongeren (en hun ouders) volgen onder begeleiding van een behandelaar het Straatwijzer-programma. Kennismetingen en metingen van kwaliteit van leven zijn ingebouwd in het programma.

Een eerste studie heeft uitgewezen dat Straatwijzer effectief is in het toenemen van kennis over LVB en psychiatrie. In augustus 2019 gaat vervolgonderzoek starten met Straatwijzer 2.0 waarbij ook gekeken wordt naar individuele verschillen in effectiviteit op basis van demografische gegevens. Straatwijzer wordt binnen de zorglijn LVB aangeboden als care-as-usual.

Meer informatie en aanmelden

s.roording@karakter.com