SYNASS

Synesthesie (bijvoorbeeld gekleurde muziek) komt bij ongeveer 20 procent van de mensen met ASS voor, terwijl de algemene prevalentie rond de 2 tot 4 procent ligt. Waarom komt synesthesie zo vaak voor bij mensen met ASS? Sensorische gevoeligheid en prikkelverwerking vertonen in beide groepen gelijkenissen. Misschien kan dit de hoge comorbiditeit verklaren. We onderzoeken of de prikkelverwerking bij jonge kinderen die nog geen synesthesie hebben (maar wel aanleg) al gelijkenissen vertoont met prikkelverwerking bij autisme.

Wie kunnen er deelnemen en wat houdt het in?

Deelnemers hebben een ASS diagnose en zijn tussen de 5 en 6 jaar oud (liefst in groep 2). In dit onderzoek wordt er gekeken naar de verwerking van visuele prikkels in de hersenen, en daarom wordt de hersenactiviteit van het kind gemeten met een EEG, terwijl het naar een computerscherm kijkt. We vergelijken de prikkelverwerking van kinderen met ASS, kinderen zonder ASS en kinderen met een verhoogde kans op synesthesie. We onderzoeken specifiek de visuele waarneming van details en globale patronen.

Het EEG onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur en de ADOS diagnostische test duurt 1 uur. Kinderen doen thuis een synesthesietest (15 minuten, wordt na een jaar herhaald) en ouders vullen thuis vragenlijsten in (40 minuten).

Meer informatie en aanmelden

t.vanleeuwen@donders.ru.nl