TRACE

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een dieet effectief kan zijn bij de behandeling van ADHD. In het TRACE-onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

  • Bij welke kinderen is een dieet werkzaam, en bij welke kinderen de gebruikelijke zorg?
  • Hoe is de werkzaamheid van een dieet na 1 jaar?
  • Hoe kunnen we verklaren dat de behandeling effectief is?
  • Welke kosten brengt deze behandeling met zich mee?

Wie kunnen er deelnemen en wat houdt het in?

Kinderen met ADHD tussen de 5 en 12 jaar kunnen deelnemen. Ouders kunnen kiezen tussen dieet of gebruikelijke zorg. Beide bemeten we binnen TRACE. Ouders en kind komen in een jaar tijd drie keer naar Nijmegen voor de metingen die circa 3 uur duren. Daarnaast vullen ouders en leerkracht vijf keer per jaar thuis online vragenlijsten in. Aanpassen van het voedingspatroon kan ook extra tijd in beslag nemen voor ouders.

In de dieetgroepen zoeken we geen kinderen meer. Naast kinderen die een dieetbehandeling gaan volgen, zijn we nog hard op zoek naar kinderen met ADHD die een andere behandeling gaan starten. Hierbij kunt u denken aan medicatie, ouderbegeleiding of psycho-educatie. Ook deze kinderen willen we graag volgen, zodat we de effecten van de huidige behandeling voor kinderen met ADHD kunnen vergelijken met de effecten van een dieetbehandeling. Bent u geïnteresseerd en wilt u bijdragen aan de verbetering van de zorg voor kinderen met ADHD?
Neem dan contact met ons op.

Meer informatie en aanmelden

mail: trace@karakter.com
website: www.project-trace.nl