WORM-MBID

Kinderen met LVB en ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis kunnen problemen hebben die samenhangen met problemen in het werkgeheugen. Werkgeheugen is het vermogen om informatie in de hersenen op te slaan voor een korte periode en er vervolgens iets mee te doen, om zo goed mogelijk te reageren op een vraag of opdracht. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in problemen met rekenen of moeite met het opvolgen van een meervoudige instructie. Ook beperkingen in sociale situaties (bijv. niet op zijn beurt kunnen wachten, moeilijk kunnen meedoen met spelletjes door een gebrek aan het onthouden van de regels etc.) kunnen samenhangen met problemen in het werkgeheugen.

Wie kunnen er deelnemen en wat houdt het in?

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat werkgeheugentraining een goede bijdrage kan leveren aan het verminderen van deze klachten zonder nadelige bijwerkingen. Meer onderzoek is echter nodig om deze training werkelijk te kunnen aanbieden als reguliere behandelingsvorm.

Wij willen onderzoeken of werkgeheugentraining inderdaad zo goed werkt als tot nu toe door verschillende onderzoekers en behandelaren wordt beweerd. Daarnaast willen we ook onderzoeken hoe deze training precies werkt op het cognitief functioneren van de hersenen. Daarom willen we een aantal tests afnemen. Kinderen tussen de 10 en 14 jaar met een IQ tussen 60-85 en een diagnose van ASS en/of ADHD kunnen aan dit onderzoek deelnemen.

Gedurende 8 weken volgen kinderen onder begeleiding 4 keer per week een online werkgeheugentraining van ongeveer 35 minuten. Randomisatie vindt plaats op basis van reguliere versus placebo Cogmed-coaching. Er vindt een voor-, na- en follow-up meting plaats die bestaan uit vragenlijsten voor ouders en leerkrachten en uit werkgeheugentesten voor het kind.

Meer informatie en aanmelden

s.roording@karakter.com