Esther Leuning: blijf zoeken, er is altijd weer verandering mogelijk

'In de afgelopen jaren ben ik me meer en meer gaan bezighouden met de behandelmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis. Van alle behandelvormen die er zijn, valt het me steeds weer op dat ze niet zondermeer toe te passen zijn op onze kinderen en jongeren met autisme.'

'Toen ik de opleiding voor cognitieve gedragstherapie deed, vroeg ik me al af waarom bepaalde technieken zo weinig effect leken te hebben. Ik kon het niet laten om te zoeken naar technieken die beter werken en meer resultaat laten zien. Zo ontdekte ik dat de IBSR techniek (Inquiry Based Stress Reduction) meer effect heeft dan het ‘gewone’ uitdagen van gedachten binnen de CGT. Toen ik vervolgens dialectisch gedragstherapeut werd, wilde ik per se weten hoe de DGT beter toepasbaar werd voor jongeren met autisme.'

'Als EMDR (een traumabehandelingsmethode) therapeut kwam ik erachter dat jongeren met autisme niet alleen van hun trauma’s verlost kunnen worden als je EMDR goed toepast, maar dat soms ook autisme kenmerken milder worden na EMDR behandeling. Naar deze laatste klinische observatie doen we binnen Karakter op dit moment het EYE-catcher onderzoek. Heel spannend om samen met collega’s hiermee bezig te zijn.'

'Ik merk over het algemeen dat behandelaren soms de neiging hebben om na een of twee (evidence based) behandelmethoden te hebben geprobeerd, te denken dat het plafond van het kind of de jongere is bereikt. Dan wordt de boodschap al snel dat mensen ‘er mee moeten leren leven’. Voor ouders en hun kinderen is dat een pittige boodschap. Ik kan het niet nalaten om na te denken welke mogelijkheden er nog wél zijn om dingen te bereiken, ook wanneer de methode of techniek nog niet helemaal onderzocht en uitontwikkeld is. Voor ieder kind met autisme kan iets anders werken. Ik beschouw het als een opdracht voor mijzelf, maar ook voor onze kinderen, jongeren met autisme én hun ouders: blijf zoeken, er is altijd weer verandering mogelijk! En als het niet nu kan, dan misschien over een tijdje weer.'

Esther Leuning is GZ-psycholoog en EMDR therapeut en werkt voor Karakter bij de zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het Universitair Centrum in Nijmegen.