Gigi van de Loo: behandeling in de huisartsenpraktijk voor kinderen met enkelvoudige ADHD

'Kinderen met enkelvoudige ADHD kunnen vaak ook prima begeleid worden door de huisarts en diens praktijkondersteuner. Een traject in de gespecialiseerde GGz is voor deze kinderen minder noodzakelijk (mits de diagnose op zorgvuldige wijze is vastgesteld).'

'Behandeling in de huisartsenpraktijk is voor ouders en kinderen prettiger, en laagdrempeliger. Tevens past deze werkwijze bij de gedachte van de transitie, het zorgt voor kortere wachtlijsten en een verlaging van de zorgkosten.' Dat zegt Gigi van de Loo, kinderpsychiater en manager behandelzaken bij Karakter. Zij traint vanaf april 2018 huisartsen en praktijkondersteuners (POH) in het voorschrijven en controleren van medicatie bij kinderen met enkelvoudige ADHD.

Goed voorbeeld in Nijmegen
'Wij zijn in 2009 in Nijmegen begonnen met het trainen van huisartsen in de behandeling van enkelvoudige ADHD. De resultaten van die trainingen merken we vandaag de dag nog steeds. Huisartsenpraktijken in Nijmegen en omgeving zijn veel eerder geneigd kinderen met ADHD zelf te begeleiden. Dat komt omdat zij nu weten welke begeleiding nodig is en wanneer zij zorgverleners uit de geestelijke gezondheidszorg (GGz) of de kinderarts weer bij de behandeling moeten betrekken. In andere gebieden waar wij werkzaam zijn, is die kennis en het gevoel van bekwaamheid er veel minder. Graag willen wij als GGz-instelling ook in deze regio’s de kinderen die stabiel zijn en een medicatieplan hebben, overdragen aan de huisarts.'

Adhd in de huisartsenpraktijk training

Gigi van de Loo-Neus is kinder- en jeugdpsychiater werkzaam voor Karakter en manager behandelzaken van de TOPGGz gecertificeerde zorglijn Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen (ASS-ADHD) binnen het universitair centrum in Nijmegen. Zij is tevens betrokken bij de nieuwe zorgstandaard ADHD.