Iris Servatius: vaak hebben ouders al vroeg in de ontwikkeling van hun kind een 'niet pluis gevoel'

'Ouders weten dan vaak niet wat er is, maar dat er iets aan hand is, is voor hen duidelijk. Graag helpen wij hen om hun nog erg jonge kind beter te begrijpen. Vervolgens zoeken we samen met de ouders naar manieren om de ontwikkeling van hun kind op het gebied van bijvoorbeeld de taal, communicatie en samen spelen te stimuleren.'

Ontwikkelingskansen
'Gerichte behandeling kan al gestart worden bij kinderen vanaf 1,5 jaar of nog eerder. Door vroege signalering krijgen kind en ouders de mogelijkheid te starten met vroege interventieprogramma’s. Daardoor verbeteren de ontwikkelingskansen van een kind aanzienlijk.'

'Vroege herkenning van ontwikkelingsproblematiek gebeurt natuurlijk ook door medewerkers van onder andere consultatiebureaus, wijkteams en Integrale Vroeghulpteams. Ik raad professionals, die werken met jonge kinderen, aan om de e-learning rond vroegherkenning van autisme te volgen. Ook kan Karakter trainingen op maat verzorgen, bijvoorbeeld rondom het gebruik van alarmsignalen voor autisme en screenen met behulp van de Cosos.'

Dr. Iris Servatius-Oosterling is als GZ-psycholoog en wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan Karakter Universitair Centrum Nijmegen. Daarnaast is zij gecertificeerd ADOS-trainer en PRT-therapeut. Haar klinische werkzaamheden verricht zij binnen de Zorglijn Infants (0-6 jaar). Iris is tevens initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind (LNAJK)

Haar wetenschappelijke activiteiten richten zich met name op onderzoek naar oorzaken, vroegtijdige onderkenning, diagnostiek en behandeling van ASS bij jonge kinderen. Oosterling e.a. ontwikkelden een model aan de hand waarvan medewerkers van consultatiebureaus en integrale vroeghulp jonge kinderen met een verhoogd risico op ASS kunnen detecteren. Deze methodiek is inmiddels opgenomen in de JGZ richtlijn autismespectrumstoornissen