Mijnke Janssen

Mijnke Janssen is als kinder- en jeugdpsychiater altijd actief geweest op het thema ADHD. Ze heeft een promotie-onderzoek naar snellere diagnostiek en intensievere samenwerking bij ADHD afgerond. Verbetering van kwaliteitsmeting en ketensamenwerking in de kinder- en jeugdpsychiatrie was het thema van haar onderzoek.

Het Tornadoprogramma wil de zorg voor kinderen met ADHD verbeteren door versnelde diagnostiek gevolgd door psycho-educatie bij de gespecialiseerde ggz-instelling en medicatiebehandeling bij de huisarts. Wat zijn hiervan de effecten bij de behandeling van kinderen en jongeren met ongecompliceerde ADHD? Dit onderzocht kinder- en jeugdpsychiater Mijnke Janssen.

Aan het onderzoek deden 208 ambulante patiënten mee (6-18 jaar oud) waarbij er vermoeden was van ongecompliceerde ADHD. De studiegroep volgde het Tornadoprogramma, de controlegroep ontving care as usual bij de specialist.

Resultaten
Kortere wachttijd en sterke reductie kostenHet programma verkortte de wachttijd tot behandeling met 72 dagen en reduceerde de kosten met 4101 euro per patiënt per jaar zonder afbreuk te doen aan de klinische resultaten en tot tevredenheid van de deelnemende huisartsen.

Conclusie en aanbevelingen
Implementatie van het Tornadoprogramma kan de behandeling van kinderen en jongeren met ongecompliceerde ADHD versnellen en de kosten verminderen zonder afbreuk te doen aan de klinische resultaten.

Het proefschrift is te bekijken op: http://proefschrift.online/mijnke-janssen/
wachtwoord: H69B3O

Mijnke Janssen is als kinder- en jeugdpsychiater altijd actief geweest op het thema ADHD. Ze heeft een promotie-onderzoek naar snellere diagnostiek en intensievere samenwerking bij ADHD afgerond.