Nanda Lambregts-Rommelse: wetenschap en praktijk kunnen niet zonder elkaar

'Ik doe sinds 15 jaar onderzoek naar ADHD. Ik richt me hierbij op het beter begrijpen van de oorzaken en het beloop. Het ene kind groeit over ADHD heen, het andere niet. Hoe komt dat? Veel kinderen met ADHD hebben daarnaast ook (enkele) symptomen van autisme. Dit komt zelfs zo vaak voor, dat het weinig zinnig is de diagnostiek en behandeling van ADHD en autisme los van elkaar te zien.
Ook ben ik erg geïnteresseerd in de bijkomende neuropsychologische problemen die veel kinderen met ADHD hebben. Is het bijvoorbeeld zo dat op basis hiervan bepaald kan worden of het kind uiteindelijk over de aandoening heen groeit of niet, of dat er gerichter advies t.a.v. behandeling gegeven kan worden?'

'De combinatie van ADHD met een heel lange intelligentie of juist heel hoge intelligentie vind ik fascinerend. Er is relatief weinig onderzoek op dit vlak gedaan, terwijl het wel voor kinderen en ouders enorm belangrijk is om te snappen of het drukke en ongeconcentreerde gedrag simpelweg passend is bij het intelligentieniveau of misschien wel wijst op ADHD. Het ontwikkelen van innovatieve diagnostische methodes en behandelingen vind ik erg belangrijk. Uiteindelijk is dat waar kinderen en hun ouders iets aan hebben.'

Verbinding
'Bij Karakter streven we ernaar de verbinding tussen wetenschap en de klinische praktijk te verstevigen. We onderzoeken of een innovatieve behandelvorm ook echt toegevoegde waarde heeft voor bestaande behandelingen, bijvoorbeeld bij het eliminatiedieet. Onderzoeker en behandelaar werken hierin samen. Vaak werkt de onderzoeker zelf ook als behandelaar. Kennis komt zo rechtstreeks terecht op de werkvloer en leidt tot veranderingen in informatieoverdracht aan – en behandeling van – patiënten.'

'En we maken de kinder- en jeugdpsychiatrie toegankelijk door vragen van patiënten, ouders en zorg-professionals in vlogs te beantwoorden op basis van de recentste wetenschappelijke inzichten. Deze vlogs zijn gemaakt in samenwerking met de Academische werkplaats ADHD en het landelijk kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie.'

Prof. dr. Nanda Lambregts-Rommelse is bijzonder hoogleraar Neurobiologische Ontwikkelingsstoornissen aan het Radboudumc en GZ-psycholoog i.o.t. klinisch neuropsycholoog bij Karakter.