Ouders

Maakt u zich zorgen over uw kind? Net als volwassenen, kunnen ook kinderen psychiatrische problemen hebben. Zo kan een kind langere tijd angstig, eenzaam, opstandig of heel somber zijn.  Aarzel dan niet om  professionele hulp in te schakelen. Karakter is gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

 Lees meer

Ouders2

Welke problemen

Ieder kind heeft wel eens een probleem, maar wanneer is het een psychiatrisch probleem? Bij psychiatrische problemen werken dingen in het hoofd vaak anders dan bij anderen. Uw kind heeft andere gevoelens of gedachten, of snapt dingen niet die voor anderen logisch lijken. Als u er samen met uw kind niet meer uit komt, kunt u terecht bij Karakter.

Hoe werkt het?

Heeft mijn kind een psychiatrisch probleem?

Bij psychiatrische problemen werken dingen in het hoofd vaak anders. Uw kind heeft andere gevoelen of gedachten of het snapt dingen niet die voor anderen logisch lijken. Daarom is het voor u en uw kind bijna niet mogelijk om dit samen op te lossen.

Welke problemen?

U hebt vast weleens gehoord van ADHD, autisme of depressiviteit. Maar een kind kan ook door angsten of boosheid soms niet meer goed functioneren. We zetten de belangrijkste psychiatrische problemen voor u op een rij.

Meer

Wist u dat?
7% van de kinderen een psychiatrisch probleem heeft?

Ik zoek hulp

Psychiatrische aandoeningen kunnen een grote impact hebben op het hele gezin. Karakter helpt u inzicht te krijgen in de problemen van uw kind en zoekt samen met u naar een oplossing. Twijfel niet wanneer u hulp zoekt. Luister naar uw intuïtie, u kent uw eigen kind het beste.

Wat gaat er gebeuren?

Wat is kinder- en jeugdpsychiatrie?

Kinder- en jeugdpsychiatrie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren die problemen hebben in de manier waarop ze denken, doen of voelen.

Wat gebeurt er?

Elk kind is uniek. Daarom zullen we eerst de juiste diagnose moeten stellen. Dat doen we met een intakegesprek, onderzoeken en vragenlijsten. Op basis daarvan adviseren we u en uw kind een passend behandelprogramma.

Hoe kom ik er?

Denkt u dat uw kind psychische problemen heeft? Loopt uw kind vast op school, thuis of bij vrienden? Praat er dan met uw huisarts over. De huisarts, jeugdarts, kinderarts, wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin kan uw kind verwijzen naar Karakter.

Belangrijke vragen

Waarom Karakter?

Onze behandelaars zijn gespecialiseerd in kinderen en jongeren. Speciale aandacht is er voor hele jonge kinderen, licht verstandelijk beperkten met psychiatrische problematiek en jeugdigen met een combinatie van ernstige gedrags- en psychiatrische problemen.

Ervaringen van
andere ouders

Wij kunnen u veel vertellen over psychische problemen. Maar andere ouders die hetzelfde meemaken kunnen dat veel beter.

Meer weten?

Autisme, wat betekent dat voor thuis?

Eerst je eigen zuurstofmasker; terugblik op de ouderavond over autisme spectrum stoornissen.Lees meer ›

Internet en social media: tips en adviezen

Internet en social media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Wist u dat 98% van de jongeren een smartphone heeft? Hoe gaat u hiermee om? Lees meer ›

Als de angst te groot wordt

Angst is een gezonde emotie die soms ongezonde vormen aanneemt. Behandelaar Mariken van Onna vertelt over oorzaken en behandeling. Lees meer ›

Onze zoon Erza heeft forse ADHD

Door de intensieve gezinsbehandeling is hij veel rustiger gewordenLees meer ›

Uw kind weer naar school. Tips voor ouders

De zomervakantie loopt op zijn eind. Dat is weer even omschakelen voor iedereen. Tips van onze behandelaren Lees meer ›

Meedoen aan onderzoek naar voeding en ADHD?

Elk kind is uniek. Daarom zullen we eerst de juiste diagnose moeten stellen. Dat doen we met behulp van een intakegesprek, onderzoeken en vragenlijsten. Op basis daarvan adviseren we u en uw kind een passend behandelprogramma.

 Lees meer

Ouders Carousel2

Mijn kind gaat naar
Karakter

Bij Karakter gaan we onderzoeken welke problemen uw kind heeft en wat de oorzaak van die problemen is. In de behandeling zoeken we naar oplossingen. Welk doel wil uw kind bereiken? En welke therapie kan uw kind en u als ouders daarbij helpen?

Mijn kind start bij Karakter

1. Op de wachtlijst

Wat kan ik nu verwachten? Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Lees meer

2. Intake

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we de problemen die u ervaart met uw kind. Daarnaast leggen we de werkwijze van Karakter uit.

Meer

STERK.
Onder die naam denken ouders mee!

Praktische zaken

Ik wil een afspraak verzetten, hoe ver kan dat van tevoren? Hoe zit het met de ouderbijdrage?

Nieuwsbrief
Informatie, tips en verhalen voor ouders

Mijn kind volgt
een behandeling

Uw kind gaat met Karakter aan zijn/haar problemen werken. Vaak starten we met verder onderzoek, zodat we weten hoe uw kind het beste resultaat kan halen. Via oefeningen en therapieën gaat uw kind daarna aan de slag om zijn/haar doelen te halen.

Onderzoek en behandeling

1. Onderzoek en diagnose

Na het intakegesprek volgen er een aantal onderzoeken. Na deze onderzoeken stellen wij een diagnose vast en daaruit volgt een behandelplan.

Meer

2. Behandelplan

Wij schrijven voor uw kind een behandelplan. We doen dat altijd in overleg met u en uw kind. In dat plan worden de diagnose van uw kind beschreven en de doelen waaraan we gaan werken. Onze psychiaters, psychologen en (socio)therapeuten werken hierin nauw met elkaar samen.

Meer

3. Behandeling

De behandeling stemmen wij af op de behoefte van uw kind. Dit kunnen gesprekken of therapieën zijn, individueel, in een groep, of met de ouders erbij. Soms wordt er medicatie voorgeschreven en soms is een tijdelijk verblijf bij Karakter nodig om vooruitgang te boeken. Samen met u en uw kind bespreken wij wat de best passende oplossing is voor uw kind.

Meer

Rechten en plichten

Wanneer uw kind voor een behandeling bij Karakter is, heeft u verschillende rechten en plichten

Denk bijvoorbeeld aan het toestemming geven voor de behandeling en het inzien van het dossier. Hieronder zetten we de belangrijkste op een rij en leggen we uit hoe we omgaan met uw privacy en veiligheid.

Wist u dat?
Karakter wetenschappelijk onderzoek doet

Klachten

Heeft u een klacht. Of komt u er met een behandelaar niet uit?

Meer weten

Een probleem staat nooit op zichzelf

Sophie was 15 jaar toen ze bij Karakter was aangemeld. Ze ging al twee jaar niet meer naar school en had al een behoorlijk traject aan hulpverlening achter de rug. Lees meer ›

Voor het eerst naar Karakter?

Bekijk met uw kind de locatiefilmpjes waarin behandelaren vertellen wat jullie kunnen verwachten. Ze staan op ons youtubekanaal Lees meer ›

Veiliger mailen; minder post

Sinds deze zomer werken we met Zorgmail. Hierdoor kunnen we nog veiliger mailen. We gaan daarom ook minder brieven per post naar u toesturen. Lees meer ›

Je bent wat je eet

Maar is dat wel zo? En hoe groot is die invloed? We doen onderzoek naar het effect van een dieet op ADHD-symptomen. Lees meer ›

Naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: