Eetgedrag: mijn puberende dochter eet zo weinig

Eetgedrag: mijn puberende dochter eet zo weinig

Ik maak mij zorgen over mijn dochter van 14 jaar, ze eet zo weinig en is veel met haar uiterlijk bezig. Ik ben bang dat ze een eetstoornis krijgt. Moet ik bij de huisarts aan de bel trekken?


Tips Eetgedrag Br

Tips van onze behandelaren:
Dingen té goed willen doen en geen fouten mogen maken, kunnen in de wereld van een jongere soms heel groot worden. Perfectionisme en een negatief zelfbeeld zijn typische karaktereigenschappen van veel jongeren met een eetstoornis. Het gevoel van zorg is er waarschijnlijk niets voor niets en het is dan ook van belang dit gevoel serieus te nemen.

Wanneer is dit een probleem? 
Vaak gaat een periode van lijnen vooraf aan een eetstoornis. Het kind heeft zich een doel gesteld en dat hangt vaak samen met afvallen. Het bereiken van dat doel lijkt soms voor het kind de enige weg naar geluk. Daarbij kan het kind kiezen om het gedrag te formuleren als ‘lijnen’ en ontkennen dat er sprake is van een eetstoornis.

Het lijkt wel: hoe harder u wilt dat uw kind eet, hoe feller uw kind wordt in het lijnen. Juist dan is het inschakelen van een gespecialiseerde hulpverlener van belang. Die kan vaak vanuit een andere positie het kind duidelijk maken wat de gevolgen zijn.

Hoe kan ik het eetgedrag het beste met mijn kind bespreken?
Het is verstandig om te praten in 'ik' termen. Dit zorgt ervoor dat je kind zich niet aangevallen voelt. Geef aan dat je het beste voor hebt met je kind. Je bekommert je om haar/zijn welzijn en gezondheid. Ook is het van belang om goed te luisteren. Wanneer u goed luistert kunt u veel te weten komen en voelt uw kind zich serieus genomen.

Speel ook op het gevoel in van uw dochter. Wanneer u ziet dat zij het moeilijk heeft, kunt u aangeven wat u ziet. Ook kunt u laten merken dat u meeleeft.  

Gevoelens van ontkenning en boosheid bij ouders zijn heel begrijpelijk, maar we weten ook dat deze gevoelens uiteindelijk niet helpen. Erkenning en focus op hulp zijn wel effectief.

Het herstelproces is het werk van uw kind. Wat u als ouder kunt doen, is uw kind daar zo goed mogelijk bij helpen. Uw steun is van onschatbare waarde.

De meeste kinderen voelen zich door hun ouders geholpen als ze het gevoel krijgen dat hun ouders écht willen luisteren.

Vaak hebben kinderen met een eetstoornis de eetstoornis gekozen als een soort ‘bescherming’ om met de buitenwereld om te gaan.

Een van de moeilijkste opgaven -maar zo belangrijk- is grenzen stellen en die consequent aanhouden. Pubers hebben behoefte aan grenzen.

Wanneer moet ik bij de huisarts aan de bel trekken?
Wanneer u als ouder het vermoeden heeft dat er iets met uw kind aan de hand is, zoals een eetstoornis, maakt u een afspraak bij de huisarts. Hoe eerder een kind met een eetstoornis geholpen wordt, hoe groter de kans op snel herstel.

Formeel mogen een arts, een gz-psycholoog of klinisch psycholoog vaststellen of er sprake is van een eetstoornis.

>>Meer informatie 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: