Huiswerk. Tips van onze behandelaren

Huiswerk. Tips van onze behandelaren

Voor sommige kinderen (en hun ouders) is het huiswerk een dagelijks terugkerende worsteling. Dit geldt zeker ook voor kinderen met psychische problematiek. Hoe daarmee om te gaan? En hoe kunt u als ouder uw kind daarmee helpen? Tips van onze behandelaren.

Huiswerk 870 X 360 (1)

Plan een vast moment op de dag in. Overleg met uw kind welk tijdstip het beste past en wat hij zelf prettig vindt: bijvoorbeeld direct uit school gelijk doorgaan, zodat je de rest van de dag rust hebt. Of eerst een rustmoment om vervolgens een huiswerkmoment te plannen.

Zorg dat uw kind zijn huiswerk kan maken in een omgeving waarin hij of zij zich prettig voelt en tot leren kan komen. Dit is voor ieder kind verschillend: een rustige prikkelarme omgeving, muziek luisteren tijdens het huiswerk maken etc. 

Heeft uw kind begeleiding bij het huiswerk nodig? Kies een moment waarop u als ouder voldoende tijd en aandacht heeft.

Ondersteun uw kind om de spullen die bij het huiswerk nodig zijn klaar te leggen voordat hij met zijn huiswerk begint. 

Heeft uw kind problemen met het overzicht? Help hem door samen een weekplanning te maken. (Voor kinderen met een autisme spectrum stoornis of ADHD is een planning noodzakelijk.) Evalueer de planning samen na een week: Wat ging goed? Waar is te weinig tijd voor? 

Hang de planning op een plek in het zicht. 

Stem met uw kind af of hij het prettig vindt om in het geheel de weekplanning te zien of dat hij liever alleen de dagplanning bekijkt. 

Ook al is een planning gemaakt, herinner uw kind/jongere aan die planning. Ondersteun hem daarbij. U kunt nog niet verwachten dat ieder kind dit zelfstandig kan.

Laat het kind later ook zelf de planning maken; bekijk die vervolgens samen. 

Een kind met een angststoornis heeft overzicht nodig. Zoek samen naar helpende gedachtes (wat als ik een fout maak, wat als ik het een keer vergeet te maken, hoe erg is dat?). Bekijk met een kind met angst-/faalangst samen het huiswerk; bespreek het voor en laat het dan zelf met de leerstof aan de gang gaan.

Aandachtsproblemen? Wissel in- en ontspanningsmomenten af. Houd rekening met de problematiek van uw kind. Een kind met ADHD moet vaak eerst even ontladen uit school. Ook heeft hij  meer afwisseling nodig tussen zijn huiswerkmomenten, zoals even lekker bewegen tussendoor.

Soms heeft een kind gewoon weinig motivatie om huiswerk te maken. Ouders zijn vaak op de toekomst gericht. Een kind leeft in het nu. U kunt daarom niet van hem verwachten dat hij kan overzien wat zijn gedrag nu voor gevolgen heeft voor de toekomst. Wat niet helpt is om alle verantwoordelijkheid bij het kind te leggen. Wat wel helpt is om het kind structuur en hulp te blijven aanbieden, maar een kind moet deze hulp wel zélf aangrijpen. Sommige kinderen leren het beste door zelf te ervaren wat de gevolgen zijn. Dan pas komen zij in beweging. Stem dit af met school, zodat alle betrokkenen in de omgeving van uw kind op dezelfde manier reageren.

Wat ook kan helpen is het effect op korte termijn te benoemen, bijvoorbeeld; ‘Als je nu je huiswerk maakt, kun je vanavond iets voor jezelf gaan doen.’

Het verschilt per kind of het helpt om het huiswerk naderhand te controleren. Het kan zijn dat uw kind dit nodig heeft om zijn huiswerk te maken; maar u kunt er ook bewust voor kiezen om dit juist niet te doen om het kind vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid te geven.

De pubertijd is een periode waarin uw kind zich afzet tegen ouders. Blijf de samenwerking met uw kind opzoeken. Maar geef uw kind ook de mogelijkheid om fouten te maken. Laat uw kind weten dat hij voor hulp en vragen altijd bij u terecht kan. 

Tot slot: Beloon uw kind voor de inzet, niet alleen voor het goede cijfer.

Deze tips zijn gemaakt door de behandelaren van Bink.

Waar 'hij/hem/zijn' staat, kan ook 'zij/haar', gelezen worden.

 

Terug naar boven