klachten

klachten

Heeft u een klacht over de behandeling van uw zoon of dochter, of over de manier waarop er met u wordt omgegaan? Ga dan eerst met de betreffende medewerker in gesprek. U helpt uzelf, uw kind en ons door uw problemen en wensen kenbaar te maken. Daar zullen wij respectvol mee omgaan.

Komt u er met de betrokkenen niet uit, of wilt u om andere redenen uw klacht elders neerleggen?

Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris Marian Leferink via emailadres klachtenfunctionaris@karakter.com
of telefoonnummer: 06 528 92 808

Deze is er voor advies, ondersteuning en bemiddeling aan ouders/verzorgers. Ook kan deze u de verschillende klachtmogelijkheden aangeven. 

Klachtencommissie
Bij een BOPZ-opname (gedwongen opname) kunt u  contact opnemen met de klachtencommissie.

 

Lees meer over de klachteregeling of bekijk het uitgebreide klachtenreglement:
>> Klachtenregeling
>> Klachtenreglement

Terug naar boven