Meest voorkomende modules

Meest voorkomende modules

Ieder kind heeft kwaliteiten. Die kwaliteiten zijn de rode draad bij de behandeling. We leren u en uw kind om deze kwaliteiten te gebruiken om beter met het probleem om te gaan.

Spreekkamer

Elke behandeling bestaat uit modules. Een module is gericht op één specifiek probleem. Er zijn verschillende modules zoals psychotherapie, gezinstherapie of psychomotorische therapie.

Psycho-educatie  
Psycho-educatie betekent dat we u en uw kind informatie geven over de stoornis, de kenmerken en de situaties waarin uw kind er last van kan hebben. Wanneer u en uw kind meer weten over de diagnose, zorgt dat ervoor dat u en uw kind er vaak beter mee kunnen omgaan.
>> module psycho-educatie

Systeemtherapie   
Bij systeemtherapie praten we ook met u, uw andere kinderen en soms met de opa(‘s) en oma(’s) van uw kind. Jullie spelen een belangrijke rol in elkaars leven. Dat betekent dat je te maken hebt met elkaars problemen, maar ook dat je elkaar kunt helpen. In systeemtherapie helpen we daarom alle leden van het gezin om beter om te gaan met de situatie.
>> module systeemtherapie

Medicijnen  
Soms helpen medicijnen. Uw kind voelt zich dan beter, is beter in staat te luisteren en te begrijpen waarom een behandeling noodzakelijk is. Dankzij medicijnen is een kind soms meer voor rede vatbaar.

Wanneer medicijnen nodig zijn, bespreekt de kinderpsychiater dat altijd eerst met u en uw kind. Hij/zij legt uit hoe de medicijnen werken en of er bijwerkingen zijn. We controleren regelmatig of de medicijnen goed werken.
>>module farmacotherapie/medicatie

Gedragstherapie   
Bij gedragstherapie leren kinderen anders te reageren. Bijvoorbeeld om niet meteen boos, ongeduldig of verdrietig te worden. Soms vragen we de ouders ook om gedragstherapie te volgen om zo te leren beter met de ziekte van hun kind om te gaan.

>> module gedragstherapie

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG)
Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling is altijd bij u thuis. We praten we met u en uw kinderen. Waarom? Het hele gezin heeft te maken met de psychiatrische problematiek van uw kind. Daar willen we u en uw gezin bij helpen zodat het thuis weer beter loopt.
>> module Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling

Oudertraining   
Voor u als ouder is het niet altijd makkelijk om een zorgintensief kind op te voeden. Van de ouderbegeleider krijgt u tips en ondersteuning.
>>module oudertraining

Psychomotore therapie
Bij psychomotore therapie gaat uw kind sporten en bewegen. Dat werkt heel goed als je moet leren om emoties te uiten, beter met anderen om te gaan of jezelf moet leren te ontspannen.

Psychomotore therapie is vaak heel goed voor het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van een kind.
>> module PMT

Creatieve therapie  
Creatieve therapie betekent dat een kind zijn emoties probeert te uiten in tekenen, schilderen of beeldhouwen. Tijdens creatieve therapie leer je veel over jezelf. Bijvoorbeeld over je sterke en zwakke punten.

Creatieve therapie kan individueel, in een groep of met het hele gezin worden gevolgd.

Speltherapie  
Een speltherapeut helpt door middel van spel, bijvoorbeeld een rollenspel. Op die manier leert een kind veel over het verschil tussen je gedachten, je gevoelens en je gedrag.

Vaak krijgt uw kind een opdracht mee om thuis te oefenen.

Sociale vaardigheidstraining  
Iedereen heeft sociale vaardigheden nodig, daarmee durf je bijvoorbeeld een gesprek te beginnen met iemand die je niet kent, of te zeggen dat je iets niet leuk vindt. Kinderen oefenen dit tijdens zo’n training en leren tegelijkertijd beter om te gaan met kritiek en positief over zichzelf en anderen te denken. Zo krijgt uw kind meer zelfvertrouwen en leert het grenzen te stellen.
>> module sociale vaardigheidstraining

 

Agressie Regulatie Training (ART)  
Deze therapie is speciaal voor kinderen die zich snel agressief gedragen. Een kind leert beter met de agressie om te gaan door veel te oefenen. Dit doen we o.a. door het naspelen van situaties die agressie oproepen.

Brusjesgroep
Broertje en zusje= brusje. Deze groep is speciaal voor het broertje of zusje van uw kind.
>> module brusjesgroep

Bij Karakter werken verschillende soorten behandelaars. Bekijk wie ze zijn en wat ze doen in 'Wie is Wie' en 'Onze behandelaren'.

>> Wie is wie?

>> Onze behandelaren

Terug naar boven