Vaak voorkomende onderzoeken

Vaak voorkomende onderzoeken

Wanneer u met uw kind bij ons komt, beginnen we altijd met een onderzoek. Dat doen we om te kijken wat er precies aan de hand is en welke behandeling het beste bij uw kind past.

Onderzoek

Dit zijn de meest voorkomende onderzoeken:

Ontwikkelingsanamnese en ouderanamnese  
Voordat u bij ons komt, krijgt u een vragenlijst thuisgestuurd. Hierin staan vragen over het gedrag van uw kind en hoe het op school gaat. Alles wat u invult, bespreken we tijdens het intakegesprek.

Dit 1e onderzoek noemen we de ‘ontwikkelingsanamnese'. We vragen u ook naar uw eigen achtergrond (opvoeding, ziektes, etc.). Dat noemen we de ‘ouderanamnese’.

Psychiatrisch onderzoek  
Uw kind wordt onderzocht door een kinder- en jeugdpsychiater. Deze stelt aan uw kind vragen om spelenderwijs contact te maken met uw kind. De psychiater let vooral op het gedrag van uw kind en probeert zo te achterhalen hoe uw kind zich voelt, hoe het omgaat met anderen en of uw kind goed kan vertellen wat hem/haar dwarszit.

Psychologisch onderzoek  
Bij een psychologisch onderzoek onderzoeken we verschillende dingen zoals de manier waarop een kind een probleem aanpakt, de intelligentie en de concentatiespanne. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog met een test, puzzels of korte gesprekken.

Gezinsonderzoek  
Soms willen we meer weten over de situatie bij u thuis. Een gezinstherapeut praat dan met het hele gezin.

Schoolonderzoek  
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe uw kind het doet op school. Daarom willen we graag met de leerkracht van uw kind praten. Dit doen we alleen als we uw toestemming hebben.

Observatieonderzoek  
Tijdens een observatie bestuderen we het gedrag van uw kind, bijvoorbeeld als het speelt of sport.

Terug naar boven