Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Karakter vindt het belangrijk om uw kind de best mogelijke behandeling te geven. We kunnen dat realiseren dankzij ons wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van psychiatrisch problemen. Wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot nieuwe therapieën of tot betere kennis. Bijvoorbeeld waarom een therapie bij de ene groep kinderen wel werkt en bij de andere juist niet.

Een paar voorbeelden: 

  • Karakter participeert in een internationaal onderzoek naar het ontstaan van autisme spectrum stoornissen. 
  • We onderzoeken de langetermijneffecten van het gebruik van methylfenidaat (bv. Ritalin). 
  • We onderzoeken hoe we depressie bij kinderen met gedragsproblemen kunnen voorkomen.

OnderzoekEr zijn verschillende vormen van wetenschappelijk onderzoek. Indien uw kind nog geen 16 jaar is en bij het onderzoek iets nieuws wordt onderzocht, wordt daarvoor altijd uw toestemming gevraagd. Vanaf 16 jaar mag de jongere meestal zelf beslissen, maar we bespreken het altijd. Voor sommige onderzoeken maken we ook gebruik van de anonieme gegevens van grotere groepen patiënten. Hoe we hier mee omgaan, leest u in onderstaande informatie.

Wilt u meer weten over wetenschappelijk onderzoek bij Karakter?  

>> Achtergrondinformatie wetenschappelijk onderzoek

>>overzicht lopend wetenschappelijk onderzoek waarvoor patiënten worden geworven. 

>> www.kenniscentrum-kjp: verdere informatie over procedures rond wetenschappelijk onderzoek

 

 

 

Terug naar boven