Ieder kind verdient een plek op school

Ieder kind verdient een plek op school

Vorige week donderdag laat in de avond moest ik even mijn verdriet verwerken en ontladen na een wel heel bijzondere avond. Die avond was ik in gesprek met ouders en jongeren over hun ervaringen met schoolverzuim. De heftigheid aan emoties blijft me bij.

Picture Martinique 180 101De onmacht die deze ouders voelen om niet bij machte te zijn hun kind naar school te krijgen. De boosheid soms ook van het niet begrepen worden. En het verdriet om je kind ongelukkig te zien. En voor de jongeren zelf de eenzaamheid op school omdat jij je anders voelt dan anderen. Omdat anderen dat ook aan je bevestigen. En dat iedere dag weer.

Zorg en onderwijs: elkaar meer opzoeken

Het raakt mij om zoveel onmacht bij elkaar te zien. Door een systeem dat we zelf geschapen hebben, waarbij we nog te weinig doen en ieder op zijn eiland werkt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat moet anders. Ieder kind verdient een plek op school. Ieder kind verdient het om gezien te worden, om volledig tot zijn recht te komen. Daarvoor moeten we elkaar veel meer opzoeken in de zorg en het onderwijs.

Het doet me goed te merken dat we daar met het OproepTeam Schoolverzuim onze steen aan bijdragen. Mijn wens voor ons allen: laten we luisteren naar wat we van ouders en jongeren kunnen leren. Of dat nu in de vorm is van de inzet van ervaringsdeskundigen, in spiegelsessies, of zoals bij het OproepTeam Schoolverzuim. Onbevooroordeeld luisteren naar wat ouders en jongeren ons te vertellen hebben. Naast hen gaan staan. Hen mede richting laten geven aan ons project door met ze in gesprek te gaan op dit soort avonden. Samen dragen we bij aan een beter zorg- en onderwijssysteem. Ik voel me dankbaar na die mooie avond. 

Martinique Walraven 
Projectondersteuner OproepTeam Schoolverzuim

Zie ook /over-karakter/nieuws/2016/bijeenkomst-schoolverzuim/

 

Terug naar boven