Tessa is veel opener geworden.

Tessa is veel opener geworden.

In 2014 merkte de moeder van Tessa dat haar dochter steeds extremer bezig was met gezond eten. 2015 stond in het teken van twee ziekenhuisopnames en een verblijf in een eetkliniek, plus therapie bij Karakter. Sinds dit jaar gaat het heel geleidelijk vooruit.

De vader en moeder van Tessa dachten eerst: het is een fase, het trekt wel weer bij. Totdat hun dochter met alleen een mandarijn in de maag op de fiets naar school stapte. Moeder: ‘Ik zag haar vermageren en kaartte het bij haar aan. Maar ik brak niet door de muur die ze om zich heen had opgetrokken.’

In december 2014 werd moeder gebeld door de mentor van school: of ze wilde komen praten over Tessa, Tessa had haar in vertrouwen genomen. Moeder: ‘Het was heel raar om met de mentor dat gesprek te voeren. Ik heb toch een goede band met mijn dochter, waarom vertelt ze het niet aan mij? Maar het was een goed gesprek. Zij heeft Tessa overgehaald om met mij naar de huisarts te gaan.’

Eten ging moeilijk
‘Wij voelden ons vooral machteloos om onze dochter zo te zien wegkwijnen,’ vertelt moeder. Haar vriendinnen ondernemen van alles, maar zij kan dat allemaal niet. Voor onze zoon was moeilijk te begrijpen, maar hij was wel heel lief en bezorgd: Hij zei bijvoorbeeld: “wat goed dat je je bord hebt leeggegeten.” Hij heeft zich wat meer moeten redden dan normaal.’

In 2015, het jaar van de twee ziekenhuisopnames en het verblijf in de eetkliniek, won moeder steeds meer het vertrouwen van haar dochter. ‘Ze had een terugval en moest voor de tweede keer worden opgenomen. Ze wou zo graag thuis blijven, maar het kon niet anders. Ik heb haar gezegd dat ze me vanaf nu wel alles moet vertellen.’ Deze tweede opname was traumatisch. En ook de vijf weken daarna in de eetkliniek. Moeder: ‘In de weekenden kwam ze thuis. Eten ging moeilijk, maar ze hield zich aan de eetlijst om maar te laten zien dat ze het kón. Maar zondagavond moest ze weer terug en dan kregen we haar met moeite in de auto. Het was hartverscheurend.’

Ze besloot: dat gaat mij niet overkomen!
De oorzaak van de problemen kon begin dit jaar pas goed aan de orde komen. Veel bleek terug te voeren op nare periodes in de basisschooltijd. Tessa moest het drie maanden zonder haar moeder stellen die opgenomen werd in een revalidatiecentrum. Een jaar later werd haar vader ziek. Ook werd ze een tijd gepest. ‘Verder vond ze het heel erg dat ze mollig was,’ vertelt moeder. ‘Haar vriendin op de mavo werd om die reden gepest en toen besloot ze: dat gaat mij niet overkomen. In de derde klas kreeg ze hulpverlening, het ging weer beter. Totdat anderhalf jaar later de anorexia de kop op stak.’

Begin dit jaar was Tessa zo ver om haar traumatische ervaringen te verwerken met behulp van een EMDR-behandeling* bij Karakter in Zwolle. ‘Het verdriet daarover hield ze binnen om anderen niet tot last te zijn, weten we nu.’

Therapie heeft ons gezin goed gedaan
Vanaf het begin volgen moeder en vader gezinstherapie. ‘Iedere keer krijgen we weer handvatten voor datgene waar je mee zit,’ vertelt moeder. ‘Soms was Tessa zo depressief, suïcidaal of over haar toeren. Dan praatte en praatte ik maar en dacht: wat moet ik nou. Dan belde ik Karakter en ze belden altijd terug. En Tessa werd gebeld door haar therapeut.’

De therapie heeft ons gezin goed gedaan, vertelt moeder: ‘We hebben allemaal meer begrip voor elkaar. De band tussen Tessa en haar vader is in een jaar tijd 100% verbeterd. Ze hebben allebei een opvliegend karakter en hadden vaak ruzie. Nu spreekt ze zich meer uit en ze gaan iedere week samen op pad. Ze is ook veel opener tegenover mij geworden over haar ziekte en haar gedachten en gevoelens. Ze zegt het wanneer ze het moeilijk heeft. Dat kan ook bijna niet anders: omdat ik niet werk, zijn we heel veel samen. Maar verder: een puber hoeft natuurlijk niet alles aan haar moeder te vertellen.’

Lees ook het verhaal van Tessa zelf

 

folder eetstoornissengroep

 

*Eye Movement Desensitization Reprocessing: EMDR is een kortdurende behandeling waarmee een jongere akelige ervaringen kan verwerken die (nog altijd) in de weg zitten. Via het volgen van de handbewegingen van de therapeut worden gedachten, beelden en gevoelens over die akelige ervaringen minder zwaar te maken. Zo wordt de negatieve invloed van die akelige ervaringen op het dagelijks functioneren verminderd. (bron: kenniscentrum-kjp)

Terug naar boven