Folders

Folders

Wilt u meer weten over Karakter en de behandelmogelijkheden, lees dan de onderstaande folders.

Meisjeboek

Bij Karakter

>> Karakter voor u, algemene informatie en met in het kort de stappen die u bij Karakter doorloopt.
>> Saai is het bij ons thuis nooit, een boekje met ervaringen en tips van andere ouders en jongeren. 
>> Wetenschappelijk onderzoek bij Karakter, zo gaan wij daar mee om.
>> Informatie voor u op internet, handige websites waar u meer informatie vindt over kinder- en jeugdpsychiatrie.
>> Geef uw mening, uw mening helpt ons de zorg voor toekomstige patiënten en ouders te verbeteren. Deel uw ervaringen.
>> Het is nooit te vroeg, een boekje met informatie en ervaringen rond diagnostiek en behandeling van heel jonge kinderen (infants).
>> STERK. Ouderparticipatie bij Karakter.

Behandeling Online

Online behandeling

>> Starten met je online behandeling, informatie over de online mogelijkheden bij karakter.
>> Plan, is een onderdeel van Jouw Omgeving een online behandelplatform.
>> Dappere kat, een online behandeling van angststoornissen bij kinderen van 8 tot 14 jaar.
>> Doepressie, een online behandeling van depressie bij jongeren van 14 tot 23 jaar.
>> Smaakk!, een online behandelprogramma voor jongeren die problemen hebben met eten en hun gewicht.
>> Straatwijzer, informatie voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en informatie voor ouders.
>> Surfen op emoties, een online behandelprogramma voor jongeren die last hebben van heftige emoties.
>> Mijn medicijn, informatie over app die je herinnert wanneer je medicijnen in moet nemen.
>> Oudertraining, training voor ouders van kinderen met gedragsproblemen, ADHD of autisme.

Zorgprogramma's

Wanneer een kind of jongere een diagnose heeft gekregen (wat is er aan de hand), doorlopen we een aantal stappen van gesprekken, oefeningen en soms medicatie. Al die stappen bij elkaar noemen wij een zorgprogramma. Zo weet u wat u kunt verwachten en zorgen we samen voor het beste resultaat.

De zorgprogramma's kunt u hier inzien:
zorgprogramma autisme spectrum stoornissen
zorgprogramma ADHD
zorgprogramma angststoornissen
zorgprogramma tics
zorgprogramma gedragsstoornissen
zorgprogramma psychotische stoornissen 
zorgprogramma eetstoornissen
zorgprogramma posttraumatische stressstoornis
zorgprogramma dwang 
zorgprogramma somatoforme stoornis
informatie over delier 

Binnenkort volgen de beschrijvingen van de zorgprogramma's dwangstoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoonissen, psychiatrie en een licht verstandelijke beperking (LVB). Hier vindt u vast informatie over de intensieve behandelmogelijkheden van psychiatrie en LVB

ModulesFocus

Om de doelen te halen die aan het begin van de behandeling zijn geschreven, volgen de kinderen en het gezin een combinatie van onderstaande modules:

>> module psycho-educatie
>> module systeemtherapie
>> module brusjesgroep
>> module farmacotherapie/medicatie
>> module Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling
>> module gedragstherapie
>> module PMT
>> module sociale vaardigheidstraining
>> module mindfulness
>> module Pivotal Response Treatment (PRT)

Op sommige locaties bieden we nog andere modules aan. Deze modules staan beschreven onder de locaties.

Waar vindt de behandeling plaats? Bestemming

Een behandeling bij Karakter kan op verschillende plekken plaatsvinden. Vaak is het een combinatie: zo dicht mogelijk bij huis, maar als het echt nodig is ook met een korte opname. Hieronder een korte uitleg.

>> Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling: een gezinsbehandelaar komt thuis om kind en gezin te leren omgaan met de psychiatrische problemen.

>> Intensieve thuisbehandeling (IHT) is een behandelvorm waarbij kinderen en jongeren zo veel als mogelijk in het gezin en de eigen sociale omgeving worden behandeld. 

>> Polikliniek: ouders en kind komen bij Karakter langs voor een gesprek, therapie of controle van de medicatie. 

>> Deeltijdkliniek: een kind of jongere komt overdag naar Karakter toe en is na schooltijd op de behandelgroep. Daar volgt hij of zij diverse behandelmodules.

>> Kliniek: een kind of jongere blijft een tijdje dag en nacht bij Karakter voor een intensieve behandeling. Er zijn bij Karakter groepen waar dit maar een paar dagen is, er zijn ook groepen waar de opname een paar maanden is.

>> Crisisopname: Als een kind of jongere met spoed moet worden opgenomen, heeft Karakter verschillende groepen voor crisisbehandeling.  

Steeds vaker werken we met groepen die er al op zijn gemaakt om zo flexibel mogelijk te schakelen tussen de plaatsen van behandeling. Twee voorbeelden:

>> IBC Jeugd
>> Flexibele Intensieve Behandeling

Over psychiatrische problemenDiagnose

Er zijn diverse goede websites met folders en achtergrondinformatie over psychische problemen:

>> De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, met folders over o.a. ADHD, Autisme Spectrum Stoonissen en Gedragsstoornissen
>> Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, met daarbij Brainwiki voor jongeren
>> Balans Digitaal, de website van de vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen

 

Terug naar boven