Karakter

Karakter

Karakter is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. Kinderen en jongeren (0-18 jaar) uit alle gemeenten in Nederland kunnen bij ons terecht. Voor jong volwassenen tussen de 18-23 jaar is voor aanmelding overleg nodig om te beoordelen of Karakter de beste keuze is.

Karakter heeft een academische functie. Vanuit deze functie houden wij ons onder andere bezig met opleiding, onderzoek en onderwijs.

Kinderen en jongeren komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek.

Jongeren1

Bij de behandeling kijken we altijd goed naar wat een kind en het gezin nodig heeft en wat het beste bij het kind past. Dit kunnen therapieën of gesprekken zijn, individueel, in een groep of met de ouders erbij. Ook combineren we persoonlijk contact met online behandeling (e-health). Medicatie kan helpen bij sommige problemen. De meeste kinderen en jongeren blijven gewoon thuis wonen en volgen thuis of bij Karakter modules. Heel soms is een tijdelijk verblijf bij Karakter nodig om weer verder te kunnen. 

Karakter is gespecialiseerd in complexe problematiek. Bij enkelvoudige problematiek behandelen onze partners in de zorg, waarbij zij van de kennis en kunde van Karakter gebruik kunnen maken.

Raad van bestuur

Mw. drs. E.M. (Erica) Harteveld
Voorzitter, portefeuillehouder behandelzaken en kinder- en jeugdpsychiater

Dhr. drs. A.A.B.D.M. (Toine) van den Broek RA MHA, portefeuillehouder bedrijfsvoering

De raad van bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen van Karakter, de integrale strategie en het beleid, de daaruit voortvloeiende professionele ontwikkeling, organisatieontwikkeling en resultaatontwikkeling. Ook behoort de dialoog met interne en externe belanghebbenden tot de taak van de raad van bestuur. De raad van bestuur legt rechtstreeks verantwoording af aan de raad van toezicht.

In Met Karakter leest u de missie & visie van Karakter. Deze strategienota is verlengd tot en met 2018.

Lees 'Met Karakter'

Ouderraad: STERK     

“Wij, de ouders van Karakter, denken en beslissen volop mee. Zo verbeteren we samen voortdurend de zorg voor onze kinderen. STERK. heet het netwerk waarbinnen wij ons als ouders sterk maken voor Karakter."

Kijk op de pagina van STERK voor meer informatie over dit netwerk.

flyer STERK

U kunt STERK rechtstreeks mailen via info@sterkkarakter.nu of contact zoeken via de bestuurssecretaris van Karakter. Mail naar ouderraad@karakter.com.

Jaarbeeld

Het jaarbeeld en het jaardocument geven een goed beeld van de activiteiten binnen Karakter. 

Jaardocument 2018: verder werken aan netwerk en dialoog

 

Jaarbeeld 2017 Karakter in beeld Jaardocument 2017 'Richting netwerk en dialoog'

 Netwerken

Karakter participeert in diverse netwerken binnen de psychiatrie, jeugdzorg en lvb. Twee belangrijke netwerken:

Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Karakter is aangesloten bij het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie, een krachtenbundeling van de negen kinder- en jeugdpsychiatrische organisaties. Binnen het netwerk staat het gezamenlijk (door)ontwikkelen van zorgvormen centraal vanuit de visie: innovatief inspelen op de zorgvraag van kinderen, jongeren en hun gezinnen, waardoor zij vlot toegang krijgen tot effectieve behandeling.

Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie waarin professionals, experts, onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
>> lees meer op de website

Algemene informatie

 • Karakter werkt volgens de algemene Algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2017
 • Net als ieder product of dienst, moeten de diensten van Karakter ook voldoen aan 'leveringsvoorwaarden'. Lees de leveringsvoorwaarden.
 • Loonbelastingnummer 8021.99.835.L.01
 • RSIN 8021.99.835
 • In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe Karakter de integrale zorg voor de individuele patiënt heeft georganiseerd, alsmede de taken, verantwoordelijkheden, bevoegheden en onderlinge verhoudingen van de betrokken zorgverleners.
 • Statuten Karakter
  Statutaire naam is Stichting Karakter
 • Beloningsbeleid bestuurders: de bestuurderbeloningen vinden plaats op grond van de WNT (Wet Normering Topinkomens).
  - De leden van de Raad van Toezicht krijgen enkel vacatiegeld en een onkostenvergoeding.
  - De beloning van de leden van de Raad van Bestuur is conform de beloningscode bestuurders van de NVZD. De Raad van Toezicht toetst deze jaarlijks aan de vigerende wet- en regelgeving.

 

Terug naar boven