Thuis gaat het beter! Flexibele intensieve behandeling voor lvb kind en jeugd

Thuis gaat het beter! Flexibele intensieve behandeling voor lvb kind en jeugd

Dit voorjaar startte in Ede de Intensive Home Treatment. Daarmee is een nieuwe stap gezet voor kinderen en jongeren met een verstandelijk beperking en psychiatrische problematiek.

Artikel2fotobreed

Gezinsbehandelaar Daphne van de Fliert vertelt dat deze aanpak voor LVB-kind en jeugd redelijk uniek is in Nederland. ‘Deze kinderen worden vaak vanwege hun complexe problematiek langere tijd klinisch opgenomen. Maar wij willen voortaan zoveel mogelijk kinderen juist thuis kunnen behandelen. Daar is het kind het meest op zijn plek, ook als de problematiek ingewikkeld is. Door bij de gezinnen thuis te behandelen wordt er systeemgericht gewerkt, waarbij alle gezinsleden betrokken worden en zie je op langere termijn beter resultaat. Bovendien bieden we behandeling in de klas (BINK) waardoor het kind ook op de eigen school kan blijven. Momenteel zijn er 45 gezinnen bij ons in behandeling. Daarbij zijn kinderen uit heel Nederland.’

Van huisarts tot sociaal wijkteam
Samen met ouders en andere betrokkenen kijken we naar wat een kind en gezin nodig hebben. Meestal is dat behandeling thuis maar mocht dat niet voldoende zijn, dan is een combinatie van thuisbehandeling, polikliniek, dagbehandeling en een kortdurende klinische opname mogelijk. De behandelaren zijn 24 uur per dag bereikbaar en werken vanuit het multidisciplinaire team (bestaande uit o.a. een psychiater, psycholoog en systeemtherapeut) samen met alle betrokken zorgverleners: van huisarts tot leerplichtambtenaar, van mentor tot sociaal wijkteam. Deze intensieve behandeling duurt zo kort als nodig waarna kind en gezin naar lichtere vormen van behandeling terug kunnen gaan.

Verbinding High & Intensive Care
Van de Fliert: ‘Ons uitgangspunt is dat we een crisissituatie thuis willen oplossen maar soms is er meer nodig of wordt een jongere een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving. Dan kan hij of zij (met een van de ouders) kort worden opgenomen in de High & Intensive Care (HIC). Zodra dat mogelijk is –meestal na een paar dagen- wordt de behandeling thuis weer opgepakt.
Ook voor nieuwe patiënten die op de HIC zijn opgenomen maken we de verbinding met de intensieve thuisbehandeling. De gezinsbehandelaar wordt direct ingeschakeld en maakt kennis met ouders en kind. Zo worden de eerste stappen gezet richting  thuisbehandeling. Die wederzijdse betrokkenheid van behandelaren op de HIC en de gezinsbehandelaren werkt erg goed. We zijn daardoor in staat om snel, drempelloos kennis met elkaar uit te wisselen.’ 

Kinderen uit heel Nederland kunnen bij ons terecht. Maar we krijgen ook veel vragen van andere zorginstellingen om mee te denken over casussen. We kijken en denken mee wanneer een kind vastloopt op een groep en geven graag advies. We hopen op deze wijze gezamenlijk de zorg voor LVB-kind en jeugd te kunnen versterken.’

Consultatie en aanmelding
Kinderen kunnen worden aangemeld door huisartsen, wijkteams en via doorverwijzingen van andere jeugdzorginstellingen. Het aanmeldbureau beantwoordt uw vragen via telefoon 088 654 54 00 of mail: aanmeldbureau.gld@karakter.com.

LVB en flexibele intensieve behandeling

Karakter is vijftig jaar specialist in psychiatrische behandeling van kinderen met lvb.

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: