Zorgenkind dankzij KiECON niet meer van kastje naar de muur

Zorgenkind dankzij KiECON niet meer van kastje naar de muur

Mensen die complexe zorg nodig hebben, lopen vast tussen de vele loketten van het huidige zorgsysteem. Een deel van hen blijft daardoor zelfs verstoken van zorg. Het gaat hierbij vaak over radeloze ouders die een jong kind met meerdere ontwikkelingsproblemen thuis hebben en daarvoor niet op tijd passende zorg geregeld krijgen. Met deze berichtgeving kwamen afgelopen week de landelijke media.

Kieconbreed

In Twente hebben wij een antwoord hierop: KiECON. KiECON wordt gevormd door diverse zorginstellingen:

  • Aveleijn
  • Accare
  • Jarabee
  • Karakter
  • Kentalis
  • MST
  • Roessingh
  • ZGT

Met KiECON willen deze zorginstellingen voorkomen dat ouders met deze kinderen van de ene hulpverlener naar de andere worden verwezen. KiECON helpt het kind, ouders, gemeenten en andere zorgverleners snel naar diagnose en het juiste loket.

Wat is KiECON?
KiECON (KinderExpertiseCentrum Oost-Nederland) is een diagnostisch centrum voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. KiECON maakt snel passende hulp mogelijk. Dit is mogelijk door de simultane inzet van professionele kennis van kinderarts en gedragswetenschapper, die gezamenlijk de diagnostiek verzorgen. 

Ouders en kinderen doorlopen het totale diagnostiekproces binnen een streeftijd van drie maanden na aanmelding en ontvangen aansluitend een advies voor het vervolg. Voorbeelden van complexe beelden zijn: genetische afwijkingen, RETT, autisme, foetaal alcohol syndroom, taalontwikkelingsstoornis. 

Kijk voor meer informatie op: www.kiecon.nl www.kiecon.nl en zie het NOS artikel van 14 juli 2017

 Logo Kiecon Cmyk 300Dpi

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: