Nieuw: FACTteam Kind en Jeugd in de Achterhoek

Nieuw: FACTteam Kind en Jeugd in de Achterhoek

De 14-jarige Mark spijbelt van school. Hij komt ’s ochtends zijn bed niet uit en heeft thuis veel conflicten. Met zijn vrienden zwerft hij tot diep in de nacht door het winkelcentrum. Zijn ouders krijgen geen vat op hem. Zij zeggen dat hij is gaan spijbelen en blowen omdat hij de verkeerde vrienden heeft getroffen. Mark is bekend bij de hulpverlening. Hij heeft een diagnose autisme spectrum stoornis.

Factbreed

Om jongeren zoals Mark te helpen zijn leven weer op de rit te krijgen, zijn Karakter en GGNet een gezamenlijk FACTteam gestart. Dit team is actief in de Achterhoek en in de Liemersstreek. De behandelaren richten zich specifiek op zorgmijdende jeugd en op kinderen met chronische psychiatrische problematiek.

Continuïteit van hulp
Zorglijnmanager Eric Keizers: ‘We geven behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek waarvan duidelijk is dat ze in verschillende fasen van hun leven extra ondersteuning nodig hebben. Waar wij als jeugdggz vaak kort en krachtig willen behandelen, werkt dat in de praktijk voor deze specifieke groep kinderen minder goed. Het kost veel tijd en energie wanneer zij zich opnieuw moeten aanmelden bij de jeugdggz, en opnieuw intake en onderzoek moeten doorlopen. Bovendien krijgen zij dan vaak ook te maken met weer andere gezichten in de hulpverlening. Dat is niet altijd bevorderlijk voor de continuïteit van de hulp. FACT volgt het kind over een langere periode. Veel van deze jongeren kunnen gedurende periodes in hun leven prima functioneren, maar als het echt nodig is, willen we snel hulp op- en af kunnen schalen. Zo bouwen we een band op met de jongere en zijn gezin. Op termijn werkt dat beter voor alle partijen. Bovendien is het kosteneffectiever.

Speciale doelgroepen
We zien niet alleen jongeren, we zijn er ook voor speciale doelgroepen zoals hele jonge kinderen of kinderen met een licht verstandelijke beperking. Onze behandelaren hebben daarvoor de expertise in huis. Ons multidisciplinair team is samengesteld uit behandelaren van Karakter en GGNet: een kinder- en jeugdpsychiater, een systeemtherapeut, een gz-psycholoog, een verpleegkundige en twee gezinsbehandelaren (één met een specialisatie in jonge kinderen; de ander in kinderen met een licht verstandelijke beperking).

Welke gemeenten?
Met het FACT team Kind en Jeugd hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan hulp voor kwetsbare kinderen en jongeren in deze regio’s. We zijn beschikbaar in de gemeenten: Aalten, Berkeland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Doesburg, Duiven, Rheden, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar.

Voor wie
Het FACT team biedt outreachende, intensieve behandeling aan kinderen en jongeren, in de leeftijd van 0-18 jaar, met psychiatrische en complexe problematiek op diverse levensgebieden.

Verwijzing naar het FACT-team kan via het sociaal wijkteam of via de huisarts.
Meer informatie en verwijzen via factjeugd@ggnet.nl, 088 9331359.

 

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: