Stappen naar Nederlandse ontwikkeling Feedback Informed Treatment

Stappen naar Nederlandse ontwikkeling Feedback Informed Treatment

Eén van de succesfactoren van een behandeling is de ‘klik’ tussen behandelaar en patiënt. Wat nu als je die relatie vanaf het begin kunt bespreken – en waar nodig verbeteren – zijn de behandelresultaten dan daadwerkelijk beter? Daar gaat het onderzoek naar FIT over.

Fit3breed

Feedback Informed Treatment is een relatief nieuwe methode om de voortgang van de behandeling te monitoren. Bij de start en bij het eind van een behandelcontact stelt de behandelaar een viertal vragen aan de patiënt. De antwoorden kunnen door de patiënt worden ingevuld op een ipad. De vragen aan het begin van het contact gaan over hoe de patiënt functioneerde in de periode voorafgaand aan het behandelcontact. De vragen aan het eind van het behandelcontact gaan vooral over het behandelcontact zelf.

In 2014 is de Karakter Kennisbeurs* toegekend aan behandelaar Rint de Jong en Ingrid van den Berg om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effectiviteit van FIT. Het onderzoek binnen Karakter is nu zo ver dat de data geanalyseerd worden.

Naar aanleiding van de eerste ervaringen gaan we FIT implementeren binnen Karakter. Daarnaast is er belangstelling bij andere organisaties om de voordelen van FIT te onderzoeken en om er mee te gaan werken. Met het oog hierop leidt Karakter momenteel twee trainers op.

In samenwerking met Virenze, GGZ Oost Brabant en Prakticon wil Karakter een Nederlandse database ontwikkelen om FIT op te bouwen. Die database kan dan worden gebruikt voor referentiedata. Medio februari dit jaar horen de partijen of de aanvraag uitgewerkt mag worden. Dat zou een mooie stap zijn voor het op maat maken van Feedback Informed Treatment voor onze eigen Nederlandse situatie waardoor het gebruik van FIT nog relevanter wordt.

Wilt u meer weten? email fit@karakter.com

*De Karakter Kennisbeurs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een medewerker van Karakter die een innovatief idee heeft om de zorg te verbeteren. Deze beurs stelt de medewerker in staat om gedurende één jaar tot twee dagen in de week vrijgesteld te worden om zijn idee verder uit te werken en wetenschappelijk te onderbouwen.

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: