Nieuwe bestuurder Karakter

Nieuwe bestuurder Karakter

Toine van den Broek is per 1 juni 2017 benoemd als lid van de raad van bestuur van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij neemt het roer over van Koos Lukkien die terugtreedt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Tvandenbroek 1 582Van den Broek is meer dan 15 jaar werkzaam in directie-, bestuurs-, en toezichtfuncties in de zorg en het onderwijs. Op dit moment bekleedt hij de functie van directeur bedrijfsvoering bij ZorgAccent. Samen met Bertine Lahuis zal hij de raad van bestuur van Karakter gaan vormen.

Lahuis: ‘Wij denken dat we in Toine een heel goede opvolger voor Koos Lukkien hebben gevonden. We zijn blij met de ervaring die Toine meeneemt in deze uitdagende tijden voor de kinder,- en jeugdpsychiatrie. In de eerste ontmoetingen hebben we een warme persoonlijkheid getroffen die we heel graag welkom heten bij Karakter.’

Van den Broek: ‘Karakter is een mooie organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt en zich stevig positioneert in het sterke veranderende jeugdzorglandschap. Mijn kennis en ervaring wend ik graag aan om betekenisvolle zorg en inhoudelijke ontwikkelingen gepaard te laten gaan met een goede besturing en een gezonde bedrijfsvoering. Het sterk veranderende jeugdzorglandschap geeft ons wat dat betreft wel een paar mooie uitdagingen.’

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: