ADHD en het hersenritme alpha

ADHD en het hersenritme alpha

ADHD wordt vooralsnog beschreven in (DSM-V) termen van afwijkend gedrag, in het motorisch- en aandachtdomein. In samenwerking met het Donders Instituut en het Radboudumc doet Karakter onderzoek naar neurobiologische mechanismen die deze stoornis kunnen verklaren.

Adhd En Focus Cp

Al enige jaren loopt er een onderzoek naar het hersenritme alpha, dat verantwoordelijk is voor het remmen van activiteit van hersengebieden. We hebben afwijkingen gevonden in deze alpha golven bij ADHD in de aandachtfunctie (ter Huurne et al., Biological Psychiatry, 2013), en ook in het motorische domein (ter Huurne et al., Psychological Medicine, 2017). Deze afwijkingen kunnen leiden tot beperkingen in het remmen van hersengebieden en verklaring zijn voor onder andere de afleidbaarheid, impulsiviteit en hyperactiviteit bij ADHD.

Invloed van methylfenidaat
Op dit moment richten we het onderzoek op de invloed van methylfenidaat en (afwijkingen in) hersenstructuren zoals de basale ganglia op de alpha golven. We hopen dat de resultaten niet alleen zullen leiden tot een beter begrip van de pathofysiologie, maar ook een bijdrage zullen leveren aan het verbeteren van diagnostiek en behandeling van ADHD.

De resultaten van dit onderzoek (SHARK-2) zullen naar verwachting eind volgend jaar beschikbaar zijn.

De onderzoekers zijn:
Niels ter Huurne (kinder- en jeugdpsychiater, promovendus)
Cecilia Mazetti (promovendus)

http://www.ru.nl/donders/

 

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: