OproepTeam Schoolverzuim slaat brug tussen zorg en onderwijs

OproepTeam Schoolverzuim slaat brug tussen zorg en onderwijs

Het team richt zich op het voorkomen en aanpakken van schoolverzuim bij jongeren op het voortgezet onderwijs, waarbij er een vermoeden of sprake is van (psychiatrische) problematiek, zoals ADHD, autisme en angst- en stemmingsstoornissen.

Schoolwerk 003 Ea5

Jongeren samen met hun ouders staan bij het OproepTeam Schoolverzuim altijd voorop.

Wat is volgens jongeren, ouders en professionals die ons inschakelen de meerwaarde van dit netwerk?

Het OproepTeam Schoolverzuim handelt snel.
Na  aanmelding krijgt u binnen 24 uur een bevestiging van ontvangst door de aanmeldcoördinator. Zodra de aanmelding volledig is, wordt er binnen enkele dagen contact met u opgenomen door een van de specialisten van het OproepTeam (bij jongeren en ouders gebeurt dit altijd telefonisch). In dit gesprek zal de hulpvraag die u heeft worden besproken. Samen met u wordt afgestemd of het OproepTeam Schoolverzuim iets voor uw situatie of die van de betreffende leerling kan betekenen.

Uw vraag wordt gedeeld met de verschillende specialisten binnen het OproepTeam Schoolverzuim. Zo krijgt u altijd een onafhankelijk advies dat vanuit meerdere kanten is belicht.
Kan het team iets voor u betekenen, dan wordt een afspraak op school ingepland met de jongere en zijn of haar ouders, de betreffende school en (een of meerdere specialisten uit) het OproepTeam Schoolverzuim. Het doel van dit gesprek is te komen tot een analyse van het verzuimprobleem en een plan van aanpak om weer terug naar school te kunnen. Doordat het OproepTeam Schoolverzuim met meerdere specialisten aan tafel zit, krijgt u altijd een advies dat van meerdere kanten wordt belicht. De jongere en zijn ouders zijn bij dit gesprek altijd aanwezig. Heeft u een consultatievraag en wilt u alleen met ons overleggen, dan wordt de vraag met u besproken en volgen er geen verdere acties door het OproepTeam Schoolverzuim.

Het OproepTeam Schoolverzuim adviseert over in te zetten begeleidingsvormen.
Als blijkt uit het gesprek op school dat aanvullende begeleiding nodig is, dan geeft het OproepTeam Schoolverzuim een advies over welke begeleidingsvorm het best passend is voor de jongere. (Wilt u zelf het aanbod van het OproepTeam Schoolverzuim bekijken, dan verwijzen wij u naar de pagina Ondersteuningsmodules bij verzuim op de website www.oproepteamschoolverzuim.nl)
Is behandeling door Karakter nodig, dan zorgt het OproepTeam Schoolverzuim voor voorrang op de aanmelding. Meestal kan in één gesprek al voldoende hulp worden geboden. Soms is een tweede gesprek nodig. Het doel is dat school en jongere/ouders na het gesprek in staat zijn om de terugkeer naar school of (gedeeltelijke) schoolgang weer mogelijk te maken. De betrokken instanties dienen zelf eventuele verwijzingen te regelen; het OproepTeam Schoolverzuim heeft hierin enkel een adviserende rol. Indien gewenst, nemen wij enige tijd na tussenkomst van het OproepTeam Schoolverzuim, opnieuw contact op met jongere/ouders om te horen of de aanpak succesvol is geweest en om te bespreken of verdere interventie nodig is.

Het OproepTeam Schoolverzuim deelt kennis tussen het onderwijs en de zorg.
Sinds de start in 2016 heeft het netwerk al bij diverse leerlingen succesvol kunnen bijdragen aan de terugkeer naar school. Momenteel wordt actief onderzocht hoe de opgedane kennis van dit team naar scholen kan worden gebracht, zodat ook meer en meer aan het voorkomen van schoolverzuim kan worden gewerkt.

Het OproepTeam Schoolverzuim is een initiatief van twaalf instellingen in de zorg (waaronder Karakter) en het onderwijs, in samenwerking met ouders en jongeren.

Meer weten over het OproepTeam Schoolverzuim? Kijk op www.oproepteamschoolverzuim.nl

Ervaringen van een moeder
Vanaf maart publiceert moeder Xandra iedere maand
een blog over haar ervaringen rondom de zorg en schoolgang van haar kinderen, waarvan twee zoons met autisme. Ze schrijft tevens over haar ervaring met het OproepTeam Schoolverzuim.
'Hallo, ik ben Xandra en woon samen met mijn gezin met drie kinderen (twee zoons en een dochter) in Huissen. Sinds vorig jaar heb ik contact met het OproepTeam Schoolverzuim, een netwerk van instanties in de zorg en het onderwijs, waar Karakter onderdeel van uitmaakt. In dit blog zal ik regelmatig vertellen over onze ervaring met schoolverzuim. Dat is in ons geval geen voorval of een periode. Onze zoons gaan structureel verkort en soms een dag niet naar school. Voor ons een way of life inmiddels.
Lees de volledige blog op de website van het Oproepteam Schoolverzuim: https://oproepteamschoolverzuim.nl/blog/26-blog-maart-2017

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: