Karakter in de (pre) kleuterklas

Karakter in de (pre) kleuterklas

Het passend onderwijs heeft als uitgangspunt dat iedereen meedoet. In de praktijk blijkt dit niet altijd even makkelijk. We zien dat kinderen met een psychiatrische stoornis kunnen vastlopen op een regulier kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of op een school.

Kikkbreed

Voor deze kinderen heeft Karakter onderwijszorgarrangementen ontwikkeld. BinK (Behandeling in de Klas) is daar een voorbeeld van. Specifiek voor peuters en kleuters is er KIKK: Karakter In de (pre) Kleuter Klas.

Voor wie
KIKK kan worden ingezet voor peuters en kleuters die aangemeld zijn bij Karakter en een psychiatrische diagnose hebben gekregen. Voorwaarde is dat er een hulpvraag van school of opvang is.

Acht behandelcontacten in de groep
KIKK behandelaar Greet Zwarteveld: ‘We starten met twee observaties van het kind in de groep. We kijken naar wat het kind nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren en het functioneren in de groep te verbeteren. Doordat wij de tijd hebben om in te zoomen op het kind, krijgen wij goed zicht op wat er gebeurt: waar loopt het vast en wat heeft het nodig? Dit bespreken we met de leerkracht. Op basis van deze observaties, de informatie van de leerkracht/begeleider en wat bij Karakter bekend is over het kind, maken we een behandelplan. 

Er vinden acht behandelcontacten plaats in de groep gedurende een periode van vier tot acht weken. Die richten zich met name op de leerkracht/begeleider van het kind. Uitgangspunt is kennis en handvatten te bieden zodat het kind zich zo goed mogelijk verder kan ontwikkelen binnen de groep. Voorbeelden zijn  psycho-educatie, adviezen over aanpassingen in de klas of groep, en praktische handvatten. Leerkrachten geven bij ons aan vaak erg blij te zijn met de adviezen en uitleg. Ook vinden ze het prettig om samen te brainstormen; samen te zoeken naar mogelijkheden om het kind te helpen.

Wij hebben meerdere ingangen om de juiste hulpmiddelen in te zetten. Bijvoorbeeld omdat we ook Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling geven bij het kind thuis. Zo hebben we de leerkrachten van een jongen met ADHD heel praktische adviezen kunnen geven zoals een specifieke plek in klas, uitlaatkleppen voor motorische onrust, hoe tegemoet te komen aan behoefte aan uitdaging. Maar ook hoe hij begeleid kan worden in het erkennen en uiten van emoties. Door dit laatste zowel in de thuissituatie als op school te oefenen is de kans van slagen groter.

In een andere situatie is door de KIKK-behandeling duidelijk geworden dat het betreffende kind veel beter tot haar recht zal komen in een kleine klas met extra begeleiding.

Na afloop van het traject volgt er een evaluatie met alle betrokkenen waaronder de ouders en de leerkacht/begeleider.

Momenteel zijn wij actief op scholen in Nijmegen, Arnhem, Groesbeek en Heumen en we zien dat kinderen echt geholpen worden met deze aanpak.'

Meer informatie en aanmelden KIKK
Folder KIKK 

Angelie Beekman, IPG-er en KIKK-behandelaar
06-31762858
a.beekman@karakter.com 

Greet Zwarteveld, IPG-er en KIKK-behandelaar
06-15043637 
g.zwarteveld@karakter.com
          

Onderwijszorgarrangementen Karakter 
De ontwikkeling van een kind heeft plaats op alle levensterreinen. School maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Naast KIKK is er BinK, Behandeling In de Klas is gericht op kinderen op de basisschool en het middelbaar onderwijs. 

Meer informatie over BinK.

 

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: