Refereerbijeenkomsten voor professionals jeugdzorg

Refereerbijeenkomsten voor professionals jeugdzorg

Accare, Jeugd GGZ/Dimence, Karakter, Trias en Vitree slaan vanaf 2017 de handen ineen om professionals werkzaam in de jeugdzorg een interessant, actueel en geaccrediteerd programma te bieden. Het doel is een bijdrage te leveren aan bijscholing van behandelaars en verdere professionalisering van de zorg aan jeugd.

De bijeenkomsten gaan over actuele en relevante onderwerpen, waarvoor interne en externe sprekers uitgenodigd worden.

Locatie van deze bijeenkomsten is het theater in De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Naast de bijeenkomsten in Zwolle zijn er ook Refereerbijeenkomsten in Assen met andere thema's en data.

data 2017

  • 16 maart: Suicidaal gedrag bij jongeren (meer informatie hieronder)
  • 18 mei: Vroegsignalering en interventie bij jongeren met psychotische klachten
  • 21 september: thema verslaving
  • 16 november: thema trauma


Refereerbijeenkomst: Suïcidaal gedrag bij jongeren
16 maart 17.00 - 21.00 uur

Het aantal geslaagde suïcides bij jongeren onder de 20 jaar ligt in Nederland ongeveer rond de 30 tot 35 per jaar. Het aantal suïcidepogingen ligt vele malen hoger, laat staan het aantal jongeren dat suïcidegedachten heeft of heeft gehad. Het Centraal Bureau van Statistieken spreekt over een stijgende lijn. In de praktijk zien we dat vele mensen uit de omgeving van de jongere het onderwerp suïcide niet bespreekbaar durven maken.

Moeder van Siebe (16) : ‘Ik ben bang dat wanneer ik het met Siebe heb over zijn gedachten over de dood, ik het erger maak en hij het juist dan gaat doen.’ GGz hulpverlener over Marjolein (14) : ‘Ze heeft al eerder een suïcidepoging gedaan. Ik weet niet goed hoe de plannen die ze heeft over suïcide, uit te vragen. Als ik het er niet over heb, kan ik het niet fout doen.’

Deze refereerbijeenkomst is bedoeld om hulpverleners aanbevelingen te doen in hun werk met jongeren die een kwetsbaarheid hebben voor suïcidaal gedrag. Naast ‘facts and figures’ wordt door kennis en ervaring vanuit de cognitieve gedragstherapeutische behandeling ingegaan op het herkennen, het bespreekbaar maken en het taxeren van suïcidaliteit bij jongeren. Wat is de (hypothetische) betekenis en functie van de suïcidale klachten? Wat zijn bijvoorbeeld risicofactoren en beschermingsfactoren? Welke onderliggende oorzaken zijn te onderscheiden? Hoe maak je de wanhoop bespreekbaar? Op welke signalen kan ik letten? Welke elementen zijn belangrijk in de bejegening?

Programma
17:00 uur - 18:00 uur Inschrijven en broodmaaltijd 18:00 uur - 19:15 uur Deel 1 19:15 uur - 19:30 uur       Pauze 19:30 uur - 20:45 uur  
Deel 2 20:45 uur - 21:00 uur 
Discussie en afsluiting

Aanmelden
Aanmelden kan HIER tot en met 8 maart. Daarna ontvangt u bericht of u kunt deelnemen.

Literatuur en websites
Meerdinkveldboom, J., Rood, I., Kerkhof, A.: Suïcidaal gedrag bij jongeren, individuele en gezinsbehandeling (ISBN 9789089539212, 2016, 1e druk) Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling suïcidaal gedrag www.ggzrichtlijnen.nl www.113online.nl www.dialexisadvies.nl (suïcidechecklist)

Accreditatie is aangevraagd bij NIP, NIP/NVO, SKJ, FGZPT, VGCT, VSR en V&V.

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: