TRAP-behandelprotocol: traumagerichte behandeling jongeren

TRAP-behandelprotocol: traumagerichte behandeling jongeren

Er is een nieuwe stap gezet in de behandelmogelijkheden voor jongeren die door meervoudige en interpersoonlijke traumatisering klachten hebben ontwikkeld. Half oktober kwam het TRAP¹-behandelprotocol beschikbaar. Hieraan werkten zes gz-psychologen van Karakter mee.

Trap Behandelprotocol (1)

Dit behandelprotocol is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar en richt zich op het verminderen van de psychische lijdensdruk en het verbeteren van kwaliteit van leven als gevolg van traumatisering in de afhankelijkheidsrelatie. De focus van de interventie ligt op het vergroten van regulatie- en interpersoonlijke vaardigheden, het zelfbeeld en afname van posttraumatische stressklachten. De training is geschreven door GZ-psychologen van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. Alle auteurs hebben een jarenlange ervaring met de behandeling van getraumatiseerde jongeren. De auteurs maken allen deel uit van het bovenregionaal traumateam dat Karakter het afgelopen jaar is gestart.

Regulatie- en zelfbeeldproblematiek
Mede-auteur Els Kors vertelt dat er in Nederland 120.000 kinderen zijn per jaar slachtoffer worden van kindermishandeling (3,4 %). “Een deel van deze groep (60%) ontwikkeld een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Naast de veelvoorkomende PTSS klachten, laten deze jongeren vaak problemen zien in de emotieregulatie, op het interpersoonlijk vlak en op het gebied van zelfbeeld. De combinatie van PTSS enerzijds en regulatie- en zelfbeeldproblematiek anderzijds, wordt door sommigen ook wel ‘complexe PTSS’ genoemd. TRAP is specifiek ontwikkeld voor deze jongeren. Het protocol kan voorafgaand, tijdens of na traumagerichte behandeling ingezet worden.

Praktische training
TRAP is gebaseerd op de Amerikaanse vaardigheidstraining STAIR- A*, dat in Amerika is onderzocht en effectief is gebleken. We hebben het Amerikaanse protocol vertaald en aangepast naar de Nederlandse context. Daarbij konden we onze praktijkervaring goed inzetten. Het is een praktische training waarmee jongeren en hun behandelaar snel aan de slag kunnen. Er zijn in het protocol 12 gestructureerde sessies beschreven, waarbij veel aandacht is voor psycho-educatie, oefenen met nieuwe oplossingsvaardigheden middels werkbladen, gedachterapporten, rollenspelen en verwerkingsopdrachten. We zijn heel trots op het resultaat en hopen dat veel van deze jongeren baat hebben bij dit protocol!”

Het TRAP protocol is mede tot stand gekomen in het kader van het onderzoek naar effectiviteit van traumabehandeling bij adolescenten met complexe PTSS. Hierin wordt een traumagerichte behandeling (EMDR) vergeleken wordt met een gefaseerde behandeling (TRAP- protocol gevolgd door EMDR). Deze RCT zal aankomend jaar van start gaan.

Het behandelprotocol is onder meer verkrijgbaar via de uitgeverij BSL (https://www.bsl.nl/shop/training-in-affectieve-en-interpersoonlijke-regulatievaardigheden-voor-meervoudig-getraumatiseerde-adolescenten-protocol-9789036819312.html). De werkbladen uit het boek zijn te downloaden via de uitgeverij.

De auteurs werken allen als gz-psycholoog bij Karakter:
Kristel Bijen
Rik Knipschild
Harmien Koopmans
Els Kors
Karien Kroeze
Doenja van Leeuwaarden

 Trap Behandelprotocol

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: