Dr. Wouter Staal, bijzonder hoogleraar autisme spectrum stoornissen

Dr. Wouter Staal, bijzonder hoogleraar autisme spectrum stoornissen

Wouter Staal, bijzonder hoogleraar autisme spectrum stoornissen: neurobiologie, neurocognitie en behandeling.

Wouterstaal Cp

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden hebben Wouter Staal aangesteld als bijzonder hoogleraar op het gebied van autisme spectrum stoornissen, met specifieke aandacht voor neurobiologie, neurocognitie en behandeling. Het doel hiervan is om de ontwikkeling van therapeutische interventies die geënt zijn op een sterke neurobiologische en neurocognitieve theorie, extra slagkracht te geven. Hiermee wordt voorzien in een grote maatschappelijke behoefte, namelijk het bieden van een groter arsenaal aan behandelmogelijkheden voor mensen met autisme.

Door dit bijzonder hoogleraarschap zal een verdere integratie van expertise ontstaan op het gebied van autisme en kennis voor de toekomst geborgd worden.

Het tot stand komen van deze leeropdracht heeft in nauw overleg plaats gevonden met de afdeling psychiatrie van het Radboud UMC, waar Staal tevens werkzaam is.​

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: