Healthcare clowning meets kinder- en jeugdpsychiatrie

Healthcare clowning meets kinder- en jeugdpsychiatrie

Onlangs vond in Wenen het internationale congres ‘Healthcare clowning’ plaats. Er was ook een delegatie onder leiding van CliniClowns Nederland. Om de inzet van CliniClowns in de kinder- en jeugdpsychiatrie meer onder de aandacht te brengen, is Karakter gevraagd een afgevaardigde te leveren.

Congres Wenen 2

 

Al snel kwam men uit bij IBC kind, kliniekgroep de Uil in Nijmegen. Hier wordt al een aantal jaren gewerkt met CliniClowns op de groep en is het inmiddels geïntegreerd in hun klinische opname-aanbod. De CliniClowns komen hier namelijk wekelijks langs om samen met de kinderen van de Uil (6-13 jaar) een spel tot stand te brengen. De ene week gebeurt dit in een groep, de andere week vinden er één op één momenten plaats tijdens individueel spel met de Clini Clowns.

Het contact met de clowns is met name ter ontspanning en afleiding, maar biedt de sociotherapeut daarnaast ook de mogelijkheid tot observatie in diverse spelcontexten. Hoe reageert een kind op clowns, wie neemt het voortouw en wie juist niet, ziet een kind het onderscheid tussen fantasie/werkelijkheid en komen er nieuwe ingangen aan het licht die wellicht in het verdere vervolg van de opname van pas zouden kunnen komen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de meerwaarde die deze contactmomenten met zich mee kunnen brengen.

Daarnaast kan het groepsspel met momenten ook bijdragen aan een positiever groepsklimaat en kan het een duidelijke meerwaarde hebben op het gebied van empowerment. Een kind dat normaal gesproken wat meer op de achtergrond staat kan bijvoorbeeld in de positie gezet worden waarin hij/zij de regisseur wordt van het spel en zo een keer in het middelpunt van de belangstelling staat.

Daar gedragstherapeutisch medewerker Inge Brouwers een aantal jaar geleden, tijdens een wandeling door het Radboudumc in Nijmegen, spontaan de clowns tegen het lijf liep en er direct een bijzondere en waardevolle interactie ontstond tussen de clowns en kinderen, heeft men dit nu binnen IBC kind Nijmegen weten te integreren in hun klinische aanbod. Vanuit kliniekgroep de Uil is sociotherapeut Roel Brouwers daarom afgereisd naar Oostenrijk om een presentatie te geven over de Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie en om te vertellen hoe het clownsspel op de Uil geïntegreerd kon worden ondanks dat het niet evidence-based is. Karakter is hiermee de eerste van Nederland, maar wellicht zullen er binnenkort andere kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen volgen.

Zowel CliniClowns Nederland als Roel Brouwers kijken terug op een zeer geslaagde bijdrage vanuit de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het werd een dag waarbij er een mooi samenspel ontstond tussen soortgelijke settingen in Denemarken en Israël én waarbij er vanuit zo’n vijftig andere landen bijzonder geïnteresseerde afgevaardigden aanwezig waren in de zaal om meer te weten te komen over dit relatief nieuwe fenomeen in de wereld van CliniClowns.

Meer weten? Neem contact op met Roel Brouwers (sociotherapeut IBC kind Nijmegen, kliniekgroep de Uil). r.brouwers@karakter.com

 www.cliniclowns.nl

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: