Nieuw meetinstrument COTAPP beschikbaar

Nieuw meetinstrument COTAPP beschikbaar

Na jaren onderzoek en testen is het meetinstrument COTAPP gereed. Deze meet in slechts 35 minuten aandacht, informatieverwerking en executieve functies bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Internet Cotapp

De COTAPP-scores blijken samen te hangen met een verhoogde kans op ontwikkelingsstoornissen, een lagere intelligentie, verminderde schoolprestaties en meer conflicten in de leerkracht-leerling relatie.

Tijdwinst
De COTAPP heeft een grote, representatieve normgroep. De uitslag is direct na de testafname beschikbaar, wat veel tijdswinst oplevert en het mogelijk maakt de COTAPP direct in het diagnostisch proces te betrekken.

Momenteel testen we bij Karakter de toegevoegde waarde van de COTAPP in het voorspellen van adaptief functioneren, schools presteren en psychiatrische problemen bij kinderen met een licht verstandelijke beperking. Ook zetten we de COTAPP in binnen het TRACE-project om na te gaan of bij kinderen met ADHD ook de cognitieve functies verbeteren als gevolg van het dieet.

We inventariseren of we een onderzoek kunnen opzetten om de toegevoegde waarde van de COTAPP te onderzoeken als standaard onderdeel van de diagnostiek en behandeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

De COTAPP is verkrijgbaar via uitgeverij Boom:
https://www.boompsychologie.nl/productgroep/101-45_COTAPP
 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: