Transitiecoach LVB voor jongeren van 18 jaar

Transitiecoach LVB voor jongeren van 18 jaar

Jongeren van 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek hebben vaak extra ondersteuning nodig om op eigen benen te kunnen staan. Het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie heeft voor hen de functie van transitiecoach LVB in het leven geroepen.

Bij Karakter vervult gezinsbehandelaar Bert Hardeman deze functie. Het Kenniscentrum KJP zal hem de komende maanden gaan volgen en interviewde hem bij de start.

Lees het interview op de website van het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: