Pilot specialistische ondersteuning huisartsen succesvol verlopen

Pilot specialistische ondersteuning huisartsen succesvol verlopen

Hoe bevalt de inzet van specialistische ondersteuners in de huisartsenzorg? Karakter deed hier onderzoek naar in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij boden huisartsen in 11 gemeenten in Gelderland en Overijssel een gz-psycholoog aan, die als specialistische ondersteuner huisartsenzorg bij jeugd-ggz (SOH-JGGZ) in de huisartsenpraktijk plaatsneemt.

Spreekkamer

Uit een recent verschenen artikel blijkt dat deze pilots succesvol zijn verlopen. De praktijkondersteuners leveren kwalitatief hoogwaardige zorg in de eigen woonomgeving en dragen bij aan de gewenste substitutie van generalistische basis-ggz en basiszorg. 

130 huisartsen
Bij inmiddels meer dan 130 huisartsen ondersteunt een SOH-JGGZ de huisarts met screeningsdiagnostiek, triage, korte behandeltrajecten en overbruggingszorg. Kinderen en ouders zijn zeer tevreden, omdat zij snel, drempelloos en zonder etikettering terechtkunnen bij een gespecialiseerde hulpverlener.
De huisarts moet in het begin van de pilot investeren in overleg met de SOH-JGGZ, om deze handelswijze te bewaken en om de SOH-JGGZ zich thuis te laten voelen in de praktijk, zonder de gebruikelijke inbedding van de SOH-JGGZ in een multidisciplinair team. Het periodiek sparren met de SOH-JGGZ vergroot de deskundigheid van de huisarts over psychische problemen bij kinderen.

Minder verwijzingen naar ggz
De eerste evaluaties van deze pilots wijzen uit dat huisartsen met een SOH-JGGZ minder naar de ggz (met name minder naar de generalistische basis-ggz) verwijzen dan huisartsen zonder een SOH-JGGZ. De onderzoekers concluderen dat de SOH-JGGZ-pilots in de huidige elf gemeenten succesvol zijn, kwalitatief hoogwaardige zorg leveren in de eigen woonomgeving en zeer waarschijnlijk bijdragen aan de gewenste substitutie naar generalistische basis-ggz en basiszorg. Meer onderzoek is nodig naar effecten op langere termijn, naar betere afstemming van de huisarts met wijkteams en naar nog betere samenwerking binnen de jeugdzorgketen.

Zie ook: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nijmeegse-huisarts-is-enthousiast-over-proef-met-kinderpsychologen-in-haar-praktijk-br-br~a45d0cf1/

Vragen?
Neem contact op met Marieke Zwaanswijk, een van de auteurs en onderzoeker van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, via m.zwaanswijk@kenniscentrum-kjp.nl of met
Erwin Hendriks, programmaleider SOH en onderwijs bij Karakter, via e.hendriks@karakter.com.

Meer informatie
Naar het artikel in Bijblijven
Lees meer over dit project
 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: