“Ik houd er wel van druk te zijn. De omgeving alleen niet.”

“Ik houd er wel van druk te zijn. De omgeving alleen niet.”

ADHD is een thema waarover mensen meer willen weten en over willen praten. De ouderavond ‘Onwil of onmacht bij ADHD’ van Karakter op 12 april werd dan ook goed bezocht.

Kar357 Ouderavond Nieuwsbrief Header

Al tijdens de opening van de avond werd duidelijk dat er nog veel van elkaar te leren valt.  Ervaringsdeskundigen vader Arjan en zoon Rick vertelden de aanwezige ouders over hun ervaringen en de roerige jaren die achter hen liggen. Een positief verhaal, want vader Arjan begon zijn verhaal met: “Het gaat heel goed.” Maar dat is niet vanzelf gegaan. Het dieptepunt van hun situatie was het moment dat Rick als 13 jarige een hut heeft gebouwd in het lege huis van de buurman en daar fikkie heeft gestoken. Vader heeft zijn zoon aangegeven bij de politie en wist niet meer hoe hij uit de negatieve spiraal moest komen. “Ik zag hem in de jeugdgevangenis belanden. Ik kon het niet meer aan. Straffen hielp niet meer. Ik realiseerde me dat ik het als ouder anders moest gaan doen."

Ruimte zonder losbandigheid

De gedragstherapeutische oudertraining van Karakter was een grote stap, maar sloeg aan. “Ik leerde belonen in plaats van straffen. Totaal tegen mijn principes in. Maar toen ik het ging proberen, merkte ik dat het werkte en kreeg ik steeds meer in de gaten wat Rick nodig heeft. Ik geef hem nu ruimte zonder losbandigheid. Wil hij ’s nachts tosti’s bakken, dan doet hij dat. Maar het moet niet te gek worden.” 
Ook Rick merkte dat het beter ging, met de planningscursus en de juiste dosering medicatie is hij nu een gelukkige jongen, die stralend voor de groep ouders staat te vertellen dat het goed gaat op school. “Ik heb tien keer meer energie dan andere kinderen, dat vind ik zelf heel fijn. Ik fiets elke dag 14 kilometer naar school en sport veel. Dat helpt. En mijn huiswerk maak ik op school, zodat ik thuis niets meer hoef te doen.” Rick doet dit jaar examen en wil bij daarna bij Defensie gaan werken.

 

 

 Inzicht

Zet uw bril eens af

“ADHD is een modegril”, deze kreet werd onderuit gehaald door het feit dat al in 1887 werd geschreven over drukke en ongeconcentreerde, onhandige kinderen, zij het onder een andere naam. 
Kinderpsychiater Gigi van de Loo wist ouders te boeien met deze presentatie van feiten en fabels over ADHD. Ze vroeg aan de ouders van welke vooroordelen zij last hebben. Eén van de moeders antwoordde: “Als mensen horen dat mijn zoon best wel een tijdje op de computer kan gamen, zeggen ze al gauw dat hij geen concentratieproblemen heeft en het dus wel gewoon kan, maar niet wil. Hij moet gewoon beter zijn best doen.” 
Dat was direct één van de fabels die ontkracht werd door de psychiater: “Natuurlijk kan een kind wat langer spelen als hem iets interesseert, maar als ik u vraag vandaag eens uw bril af te zetten en gewoon meer uw best te doen om meer te zien. Wat zegt u dan?” Zo kwamen nog andere fabels aan bod waar veel ouders mee te kampen hebben uit de omgeving. Goed om te weten hoe je zulke verhalen in de toekomst kunt ontkrachten.

 

Book 

Passend onderwijs

De ouderavond bood daarna een boeiend programma van workshops. Bijvoorbeeld de workshop “Kinderen met ADHD op de basisschool” waar de ouders in twee groepen werden verdeeld: zij die tevreden zijn met de begeleiding op school en zij die dat niet zijn. Doordat beide groepen opschreven wat hen zo (on-)tevreden maakte, kwam al snel naar voren wat de werkzame ingrediënten zijn voor een goede begeleiding op school.  

Schoolwerk 003 Ea5

Het allerbelangrijkste is acceptatie en begrip. Het hangt erg af van de leerkracht en de klik met ouders en kind, maar als het kind de ruimte krijgt en begrepen wordt, helpt dat enorm. Praktisch zaken als een duidelijk (continu-) rooster, een goede IB-er, een goede plek in de klas en kleine klassen werden ook genoemd. Waar de ouders die ontevreden zijn tegenaan lopen is vooral dat er niet tijdig hulp en kennis wordt ingeroepen door de school. Ouders zouden graag kleinere klassen willen, met meer rust, minder prikkels, meer expertise bij de leerkrachten en ook een éénduidige afstemming tussen leerkrachten onderling.

De regiocoordinator van Passend Wijs was er samen met een ambulant werker om iets te vertellen over de opbouw van zorg binnen het onderwijs.  

GZ psycholoog Wendy van Summeren en Annemiek Hendricks, orthopedagoog, legden uit dat het principe “Passend onderwijs” hierin wel zou moeten voorzien, maar dat het zeker nog niet goed genoeg is opgepakt, met name vanwege de kleine budgetten. 

 Diagnose

Adhdenvoeding

Pubers met (maar ook zonder) ADHD blijken wel aan te geven dat zij behoefte hebben aan grenzen, ookal uiten zij zich vaak anders. Om te zorgen dat je niet alleen maar in een negatieve spiraal belandt met elkaar, is belonen van gewenst gedrag heel belangrijk. Choose your battles is het advies aan ouders!

 

 Thuis

Opvoeden kind met ADHD is topsport, dus bouw genoeg rust in!

Ouders geven aan dat zij veel ergernis in hun gezin ervaren ten aanzien van de invloed van de ADHD symptomen. Ze geven ook aan dat alle gezinsleden lijden onder het ADHD gedrag.  Liselotte Knook, ouderbegeleider en gezinstherapeut i.o. en Olga van Dinteren, orthopedagoog en gezinstherapeut i.o., herkennen deze reacties uit de zaal in hun dagelijkse behandeling met ouders. Een aantal ouders herkennen ook ADHD bij zichzelf.

De broertjes en zusjes (brusjes) hebben vaak zorgen over hun broer/zus met ADHD en daarnaast ook last van de drukte en onhandigheid van de ADHD-er. Er is aangetoond dat zij subjectief en objectief aandacht tekort komen. Een advies is om iets leuks doen met alleen het brusje zodat deze ook positieve aandacht krijgt. Brusjes hebben vaak last van tegenstrijdige gevoelens zoals schuldgevoel, ergernis, en durven geen aandacht te vragen. Karakter maar ook collega-instellingen bieden een Brussengroep waarin er exclusieve aandacht is voor de gevoelens en ervaringen van de brusjes.

Brusjes1

Een tip van één van de ouders was om een brussengroep voor jonge tieners op te richten.

Uit literatuur blijkt verder dat beschermende factoren zijn: een gemeenschap die investeert in ouders, het hebben van een goed sociaal netwerk en een faire taakverdeling onderling tussen ouders. Soms is even afstand nemen als ouders en partners wel nodig om opnieuw te kunnen kijken naar je kind, je gezin en je relatie. Hou je vast aan de positieve ervaringen en bouw genoeg rust in! 

Ouders Gezin 

Kennis en ervaringen delen

Als afsluiting waren er hapjes en drankjes. Veel ouders bleven – ondanks het late tijdstip – toch nog even napraten. We kijken terug op een geslaagde avond. We realiseren ons dat niet alleen ouders van kinderen met ADHD behoefte hebben aan een ontmoetingsavond, maar ook ouders van kinderen met ASS, stemmingsproblematiek of andere problemen kunnen behoefte hebben aan het delen van kennis en ervaringen. Samen met de Vrienden van Karakter gaan we kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven voor een grotere doelgroep.

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: