Een kind heeft ook in het weekend ADHD

Een kind heeft ook in het weekend ADHD

Een kind heeft ook in het weekend ADHD. Dat klinkt logisch. Toch bleek tijdens de bijscholing ‘ADHD in de praktijk van de huisarts’ dat huisartsen en praktijkondersteuners (POH) zich vaak nog afvragen of medicatie in het weekend wel echt nodig is. Kinder- en jeugdpsychiater Gigi van de Loo heeft jarenlange ervaring met de behandeling van ADHD. Zij stelt: 'Als een kind veel last heeft of geeft in het weekend - want ook dan heeft het ADHD - is doorgebruiken het beste.'

Vlog Ha Medicatie

>>https://www.youtube.com/watch?v=S143QC_Vacw

Huisarts in opleiding Leanne Fleuren nam op 24 april deel aan de bijscholing ‘ADHD in de praktijk van de huisarts’. Samen met 19 collega huisartsen en praktijkondersteuners kreeg ze een gerichte training waarin de kenmerken van ADHD, de verschijningsvormen, de diagnostiek en de behandeling van ADHD aan bod kwamen. 

Hoe heeft dokter Fleuren de bijscholing ervaren? 
Fleuren: “Ik vond de training interessant en leerzaam. De kinder- en jeugdpsychiater bracht op een enthousiaste, toegankelijke manier de ins en outs van ADHD voor het voetlicht, toegespitst op de huisartsenpraktijk. Ze speelde feilloos in op de verwachtingen en vragen van de deelnemers waardoor de training interactief werd. Met deze training als basis kunnen POH’er en huisarts met meer kennis en vertrouwen de praktijk van ADHD in.”

Kan de huisarts de diagnose ADHD stellen?
'Deze vraag was voor veel huisartsen en POH’ers één van de redenen voor het volgen van de training. De kinder- en jeugdpsychiater was duidelijk: de huisarts is hiervoor gewoon bevoegd, maar moet zich vooral bekwaam voelen en iemand in praktijk hebben die voldoende tijd en kennis heeft om de diagnostiek te doen met het semi-gestructureerd interview. Zij legde vervolgens duidelijk en stap voor stap uit hoe de start van behandeling van ADHD eruit ziet, zowel niet medicamenteus als medicamenteus. Daarbij benadrukte zij het belang van psycho-educatie en adviezen en goede controles bij elke stap in de behandeling. Voor veel deelnemers aan de training was het een positieve verrassing dat er een Karakter Consultatielijn* bestaat in het geval de POH’er of huisarts zich niet (meer) bekwaam voelt om de patiënt met ADHD te behandelen. Hulp roep je met één telefoontje in.' 

Zo was ik zelf vroeger ook en ik heb toch ook geen problemen?
'Tijdens de bijscholing bleek dat huisartsen ervaren dat ouders en kinderen het veel fijner en laagdrempeliger vinden om gewoon bij de huisarts onder behandeling te blijven. Om dit mogelijk te maken is er in de praktijk adequate kennis en het gevoel van bekwaamheid nodig. Want ouders komen naar het spreekuur met veel vragen en vaak ook met vooroordelen over diagnostiek en medicatie. Dan moet je als huisarts echt wel weten waarover je het hebt. In deze bijscholing kwamen de mogelijke vragen en antwoorden daarop aan bod.' 

Meet jongens met de jongensmeetlat, meisjes met de meisjeslat
'Door de ervaringsverhalen en anekdotes van de psychiater werd het een interessante, levendige training. Ik vond het vooral mooi om te zien hoeveel hart de mensen van Karakter hebben voor ADHD. Omdat Gigi van de Loo in de werkgroep Zorgstandaard Ontwikkeling zit (en betrokken is bij het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie), kent zij alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ADHD.' 

Van de Loo: 'Een aantal uitspraken die mij in mijn loopbaan zullen bij blijven zijn:"
Als er geen last is, is het geen ADHD.
Dé ADHD’er bestaat niet, er is maar een klein deel van de kinderen dat echt alle dagen heel druk is.
Het is moeilijker om een kind met ADHD op te voeden dan een kind zonder ADHD.
Meet jongens met de jongensmeetlat, meisjes met de meisjeslat.
'Vooral dit laatste is van belang bij het diagnosticeren. Meisjes uiten ADHD anders dan jongens."

Wilt u meer weten over deze training?
Aan de training in  april namen 20 mensen deel, ongeveer de helft was huisarts. Er waren zowel net waarnemende huisartsen die zelf nog geen medicatie voorschrijven als ervaren huisartsen die zekerder willen worden op het gebied van ADHD. De andere helft van de deelnemers werd gevormd door praktijkondersteuners die veel in aanraking komen met mensen met ADHD of zelfs een ADHD spreekuur willen starten. De reacties op de bijscholing waren positief. Een aantal reacties:
Ik voel me beter voorbereid op de ADHD-controles.
Ik zou de bijscholing aanraden aan collega’s, want de informatie is goed toepasbaar in de praktijk.
Ik kan nu vaker zelf medicatie doseren.
Diagnostiek in mijn eigen praktijk is nu mogelijk.

Hebt u zelf ook behoefte aan bijscholing voor de behandeling van ADHD? Dat kan! De volgende training is op 25 september 2018. Hier vindt u meer informatie, een informatieve video en het bijscholingsprogramma.

Andere cursussen van de Karakter Academie vindt u op www.karakter.com/academie

 * Consultatielijn voor artsen
Met vragen kunt u de kinder- en jeugdpsychiater bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Hij of zij is direct bereikbaar of belt op korte termijn terug.
Telefoonnummer: 088 654 54 54
Mailen kan ook: consultatielijn@karakter.com

Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals (expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.)
Met vragen kunt u de gz-psycholoog bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Hij of zij is direct bereikbaar of belt op korte termijn terug.
Telefoonnummer: 088 654 54 99
Mailen kan ook: consultatielijnjzp@karakter.com

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: