Erop Uit! Kinderpsychiatrie: Wouter Staal houdt inaugurele rede in Nijmegen

Erop Uit! Kinderpsychiatrie: Wouter Staal houdt inaugurele rede in Nijmegen

Vrijdag 14 juni hield Wouter Staal zijn inaugurele rede in het kader van zijn benoeming tot hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Staal is bij Karakter werkzaam als onderzoeker, kinder- en jeugdpsychiater en voorzitter van de Karakter Academie.

2019 Wouter Staal (1)

Zijn lezing gaat over maatschappelijke druk en culturele omgeving van psychisch kwetsbare kinderen.

'Psychische kwetsbaarheid komt bij een groot deel van de mensen voor,' aldus Staal. 'Maar voor de meesten van ons geldt dat deze niet altijd leidt tot een psychiatrische stoornis. Dat lijkt meer af te hangen van de maatschappelijke en cultureel bepaalde context. Voor kinderen en jongeren is dit met name school en gezin.

Maatschappelijke druk maakt dat gedrag van kinderen en jongeren mogelijk te snel wordt gekoppeld aan een psychische stoornis. Dit maakt dat de kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) onder druk komt te staan en minder toekomt aan de diagnostiek en behandeling die nodig is voor de veel kleinere groep van kinderen en jongeren die in aanleg wel een hoge kwetsbaarheid hebben. Voor deze laatste groep moet de KJP moet blijven zoeken naar verbetering van behandelmogelijkheden, en onderzoek doen naar onderliggende neurobiologische factoren die de verhoogde kwetsbaarheid bepalen. De grenzen tussen vakgebieden, kennis instituten, zorgverleners zullen overbrugd moeten worden door een actie gerichte en verbindende attitude. Erop uit dus!' 

Luister ook naar het interview met Wouter op Radio 1 (14 juni, 7.38 uur – 7.44 uur): https://www.nporadio1.nl/gemist

Over Wouter Staal
Wouter Staal is opgeleid als psychiater en kinder- en jeugdpsychiater. Hij is werkzaam bij Karakter als onderzoeker, kinder- en jeugdpsychiater en als voorzitter van de Karakter Academie. Zijn onderzoek is translationeel, van genetisch onderzoek en neuro-imaging tot neurocognitieve studies en interventie studies en heeft een focus op neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen. Hij is actief betrokken bij onderwijs van arts-assistenten, co-assistenten, medisch studenten en verzorgt regelmatig scholing voor hulpverleners werkzaam in de GGZ, docenten die werken in speciaal onderwijs, huisartsen en beleidsmakers. Daarnaast is hij betrokken bij nieuwe zorginitiatieven, zoals het verrichten van dynamische consultatie in de huisartsen praktijk. Hij werkt internationaal samen met de Department of Pediatric Neurology and Neurorehabilitation, the First Hospital of Jilin University in Changchun (China) en met de Universiteit in Essen (Duitsland).

 

 

 

Terug naar boven

Waar kan ik terecht?

Vaak komen medewerkers van Karakter bij gezinnen thuis of is er telefonisch of digitaal contact. Voor andere afspraken heeft Karakter de volgende locaties: